Надстройка на AutoCAD за строителни инженери Виж възможностите Поръчай Текущи промоции Log In
Open
X

Напречно сечение на греда..

Задаване на напречно сечение.

Може да се задава различна конфигурация на напречното сечение в зависимост от това дали има и как е разположена плочата по височина. Задаването на напречното сечение става като като се натисне бутона „Сечение“ на основния диалогов прозорец  на командата BM:

%d0%b0%d1%80%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0-%d1%81-mcad5

Диалоговия прозорец за задаване на сечение изглежда така:

%d0%b0%d1%80%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0-%d1%81-mcad6

Без  При включена отметка не се изчертава плоча от тази страна;

Горе  При включена отметка се изчертава плоча в горния край на сечението;

Среда  При включена отметка се изчертава плоча по височина на сечението;

Долу  При включена отметка се изчертава плоча с подравнен долен ръб спрямо гредата;

Hl:   Посочва се разстоянието от горния ръб на гредата до горния ръб на плочата ( При плоча от ляво) ;

Hr:   Посочва се разстоянието от горния ръб на гредата до горния ръб на плочата ( При плоча от дясно) ;

Покритие горе:   Задава се бетонното покритие от горната страна. Служи само за изчисляване на височината на стремето ;

Покритие долу/стр.:   Задава се бетонното покритие от страни и от долната страна. Служи само за изчисляване на широчината и височината на стремето. ;

Кука:   Задава се дължината на куката ;

Увеличаване на н.с.:   Указва мащабен фактор с който да се изчертава сечението. За да е по-четлив чертежа обикновено е увеличено 2 пъти спрямо основния чертеж ;

Важно: Тук се въвеждат само размерите за изчисляване на дължините. Графичното бетонно покритие се задава в подпрозореца „Арм“ на mSetup.