Надстройка на AutoCAD за строителни инженери Виж възможностите Поръчай Текущи промоции Log In
Open
X

d25-d10 – Промяна на стъпка на армировка.

D25…D10 – Команди за промяна на стъпка  армировка. Промяна на броят в зависимост от стъпката.

Тук са представени девет командите за бърза промяна на броя, според зоната в която е разположена армировката. Всяка команда съответства на различна стъпка. mCAD предлага команди за най-общоприетите стъпки. Това са s=40; s=33.3;  s=30;  s=25;  s=20;  s=17.5;  s=15;  s=12.5;  s=10; Всички размери са в cm;

Стартиране на командата:

  • от клавиатурата: d25, d3, d33, d4, d5, d6, d7, d8, d10,   (или промененото mSetup -> Команди)
  • от лента с инструменти (toolbar).

Използва се за:

Тук са представени набор от команди които пренаписват броя на армировката съобразно стъпката и дължината.

Резултат от изпълнение на командата:

d5-1Разпределение на обектите по слоеве.

Тази команда не създава нови обекти в AutoCAD. Не промeня свойствата на обектите а само броят и стъпката на написания текст.

Въвеждане на входни данни. 

Тази команда не изисква от потребителя въвеждане на входни данни от диалогов прозорец.

Начин на действие.

След стартиране се изисква от потребителя:

Изберете разстояние:  Избират се две последователни точки, като се приема че армировката е разположена в разстоянието между тях. mCAD измерва разстоянието и изчислява броят на армировката.

Изберете TEXT, DimLine или <ENTER> за изход:  Резултата се записва в текст, оразмерителна линия или не се записва никъде при избор на ENTER. Независимо от този избор се появява следния надпис на долната лента с инструменти:d5-2

Командите работят при следната стъпка (бр. / м.л.):

d25 – Коригира броя на армировката със стъпка 40см или 2,5 бр./m’

d3 – Коригира броя на армировката със стъпка 30см или 3,33 бр./m’

d33 – Коригира броя на армировката със стъпка 33см или 3 бр./m’

d4 – Коригира броя на армировката със стъпка 25см или 4 бр./m’

d5 – Коригира броя на армировката със стъпка 20см или 5 бр./m’

d6 – Коригира броя на армировката със стъпка 17,5см или 5,71 бр./m’

d7 – Коригира броя на армировката със стъпка 15см или 6,66б бр./m’

d8 – Коригира броя на армировката със стъпка 12,5см или 8 бр./m’

d10 – Коригира броя на армировката със стъпка 10см или 10 бр./m’

Забележка: Изисква се текста да е записан по определен начин – по този по който се записва армировка. Правилата за писане са подробно описани в командата за спецификация на армировката MSP.

Пример:

При разстояние 110 командата d5. Броят се изчислява като 110/20=5.5бр. В първия случай закръглението в mSetup e зададено „D5..закръгля надолу при“=0.6  – закръглението е надолу.
Във втория случай е зададена стойност 0.4 – закръгля нагоре.

Различни варианти на закръгление:

Промяна на стъпката на армировката с mCADПромяна на стъпката на стремена на греда (пренаписва се оразмерителната линия):

При вече изчертана греда може да се смени стъпката на стремената като се сменя и броят. Характерното за този случай е че се пренаписва оразмерителна линия, а не текст
Промяна на стъпката на армировката с mCAD2

Вашият коментар