Надстройка на AutoCAD за строителни инженери Виж възможностите Поръчай Текущи промоции Log In
Open
X

ArmEditS – промяна на брой на армировката при промяна на стъпката.

ArmEditS – промяна на стъпката и преизчисление на брой на армировка

С този инструмент може да се : въведе нова стъпка при което командата преизчислява брой на армировка.

Стартиране на командата:

  • от клавиатурата: АЕS (или промененото mSetup -> Команди)
  • от лента с инструменти (toolbar).

Използва се за:

Командата  АЕS избира всички текстове които са написани под формата
22N10x365/15 . Избира всички които имат еднаква стъпка и се задава нова стъпка. След изпълнение на командата броят се актуализира съобразно новата стъпка

Резултат от изпълнение на командата:

AES1

AES2

Видео 1

След изпълнение на командата броят на всички текстове се актуализира съобразно новата въведена стъпка. При неточен брой се закръгля нагоре, така че при последователно изпълнение се натрупва увеличение на броят.

Разпределение на обектите по слоеве.

Тази команда не създава нови обекти а само променя съдържанието на вече съществуващите.

Въвеждане на входни данни.

При тази команда не се изисква въвеждане на данни в диалогов прозорец.

Начин на действие.

Командата работи само с обекти от типа „TEXT“.
При стартиране на командата се изисква от потребителя да избере зона. ArmEditS автоматично избира само специфичните текстове, които описват армировка. Ако всички имат една и съща стъпка, то се появява следният диалогов прозорец:aes3

В диалоговият прозорец има две клетки:

Стъпка (стар):   има информативен характер и показва дали всички избрани текстове са с еднаква стъпка.  При избор на текстове с различна стъпка, не се изписва нищо.

Стъпка (нов):  Въвежда желаната от потребителя нова стъпка. След това mCAD преизчислява броят на всички избрани текстове.

При избор на текстове с различни стъпки, командата предупреждава потребителя, и прекратява действието си без да променя нищо.

Пример:

Пример за действието на командата може да се види във следното видео:

Видео 1

Всички команди от Група4 – Още команди за армировка: