Надстройка на AutoCAD за строителни инженери Виж възможностите Поръчай Текущи промоции Log In
Open
X

Cont – генериране на файл със съдържание на всички чертежи..

Cont – генериране на файл със съдържание на всички чертежи от проекта.

Командата CONT   създава два файла със съдържание което е извлечено от антетките на наличните във файла чертежи. Файловете имат разширение „.csv“ и „txt“.  Удобно е за големи проекти при които чертежите вече са създадени и може да се извлече съдържание от антетките им.

Стартиране на командата:

  • от клавиатурата: Cont  (или промененото mSetup -> Команди)
  • от лента с инструменти (toolbar).

Използва се за:

Командата Cont  се използва за създаване на електронен вариант на съдържание на проектната документация. Информацията се извлича от всички антетки налични в отворения файл в AutoCAD.

Начин на действие.

Създаване на съдържание на всички чертежи с mCAD

Генериране на съдържание с mCAD. Командата CONT създава файл със всички чертежи от проекта, като информацията се комбинира от атрибутите на блока за антетка.

След стартиране на командата се визуализира следния диалогов прозорец:

Панел „Данни за антетката“

Име на Антетка:   Въвежда се името на блока за антетка от който се прочитат стойностите на атрибутите;

Изберете атрибут за ПЪРВА колона:  Въвежда се име на атрибут чиято стойност се записва  в първата колона ;

Изберете атрибут за ВТОРА колона:   Въвежда се име на атрибут чиято стойност се записва  във втората колона ;

Изберете атрибут за ТРЕТА колона:   Въвежда се име на атрибут чиято стойност се записва  в третата колона ;

Изберете атрибут за ЧЕТВЪРТА колона:   Въвежда се име на атрибут чиято стойност се записва  в четвъртата колона ;

Изберете атрибут за ПЕТА колона:   Въвежда се име на атрибут чиято стойност се записва  в петата колона ;

Панел „Настройки на изходния файл“

Име на файла:   Въвежда се името на файла;

Изберете директория:   С бутона може директно да се посочи директория в която се създава съдържанието. Другата опция е да се въведе директно в полето за въвеждане;

Създаване на .csv:   Отметка която посочва дали да се създаде или не файл с разширение „.csv“;

Създаване на .txt:  Отметка която посочва дали да се създаде или не файл с разширение „.txt“;

Презаписване на съдържание:  При включена тази отметка файлът със съдържание се презаписва всеки път и се изтрива старата информация;

Обединяване на съдържание:  При включена тази отметка файлът със съдържание се допълва като се обединява съществуващото му информация и новосъздадената такава;

 Важно: Текстовия файл „Съдържание.txt“ се създава и може директно да се копира в Excell, като стойносите му трябва да се копират в отделни клетки.Файлът  „Съдържание.csv“ е предвидено да се отваря директно с Excell. При по-новите версии съдържанието е директно четимо в отделни клетки. Със по-старите версии всичко е в една клетка

Всички команди от Група7 – Команди за промяна на блокове