Надстройка на AutoCAD за строителни инженери Виж възможностите Поръчай Текущи промоции Log In
Open
X

mSetup – Настройки на mCAD. Задайте своят стил на работа еднократно.

Стартиране на командата:

  • от клавиатурата: MSETUP (или промененото  Msetup-> Команди)
  • от лента с инструменти (toolbar).

Използва се за:

Зареждане на всички команди. Зареждане на набор с настройки – слоеве, цветове, разстояния, закръгления и т.н  които са необходими за работа на всички команди. Без стартирането на тази команди другите са неактивни.

Резултат:

Личните стилове са заредени. Ако няма слоеве, те са създадени. Направени са текущи оразмерителни и текстови стилове, както и слой. Зададени са височини на текст, и всички настройки необходими за останалите команди

Изглед на диалоговия прозорец:

Всички настройки са организирани в 5 групи: Бързи настройки, Настройки за мащаб, Текущи стилове, Закръгление, Други команди.

С натискането на един от 8-те бутона М10, М15, М25, М50,М75, М100,М150,М200 се извикват някой от 8те записани стила на работа. Условно са наречени настройки за мащаб, но се пазят всички настройки от диалоговия прозорец и вградените подпрозорци. Може да се запамети абсолютно различен стил на работа – с различни слоеве, оразмерителни стилове и т.н., което е подходящо за работа с друг колега , или за чужд инвеститор. Запаметяването става с бутона SaveAs , като се избере някой от 8те файла посочени на долната кртинка.

Изглед на първоначален диалогов прозорец: Бърз избор на настройки:msetup102Бутоните М10..М200 всъщност извикват запаметените настройки във файловете М10.setup…М200.setup

Тук се задават настройки за мащаб така, че командите да функционират адекватно в при различни мащаби.

Мащаб на чертежа 1:….  въвежда се мащаба в който се изчертава чертежа. Предпоставка е че в един файл всички чертежи са в един мащаб. Тази информация се запазва в чертежа.

Височина на основен текст:  въвежда се височината на текста в чертожни единици за основния текст с който се борави. (пази се в файла с настройктите)

Височина на заглавен текст:  въвежда се височината на текста в чертожни единици за заглавния текст с който се борави. (пази се в файла с настройктите)

Текущият чертеж е в :….  От падащо меню се избира измежду милиметри, сантиметри, метри. Тази информация се запазва в чертежа.

Прието че се работи с два вида текст – основен и заглавен. За всеки от тях се задава височина, текстов стил и слой:Msetup112

Текущи стилове:
Информацията в този панел има предимно информативна функция. Показват се :

Оразмерителен стил: от падащо меню въвежда се стила който най много се използва. Това е текущия за AutoCAD oразмерителен стил. Възможно е да се смени от този панел.

Оразмерителен стил(зона): избира се оразмерителен стил, който се използва за котиране на разстоянията при използване на командата за изчертаване на армировка на плоча, Rchek и др.

Оразмерителен стил(надп.): избира се оразмерителен стил, който се използва за надписване на армировъчните пръти. Този избор е валиден при включена отметка „надписване на армировки с ор. линия“ от панела „Други

Текстов стил на основен текст:  от падащото меню се избира текстовият стил който се използва за основен текст. Съвпада с текущия за AutoCAD текстов стил, като може да се сменя от падащото меню..

Текстов стил на заглавен текст:  от падащото меню се избира текстовият стил който се използва за заглавен текст.

Текущ слой:  Визуализира се текущият за AutoCAD слой. Може да се сменя от тук.
Забележка:  освен информaтивна стойност, от тук се сменят, текущ текстов стил, текущ оразмерителен стил, както и текущ слой.  Тоест всеки път когато се извиква диалоговия прозорец, след затварянето му с OK, текущи стават Вашите настройки.

Използва се от почти всички команди които извършват аритметично действие.
Закръгля на…(см): Избира се на колко да се закръгля сума. Избора е между 0,1,5 см

Точност на изчертаване: – Използва се, за чертежи при които проектантът е притиснат от времето и няма възможнст да изчертава всичко прецизно. Примерно линия с дължина 600,25 чертожни единици се приема че е изчертана 600см.

Брой значещи цифри: – При някои команди (като командите за нива NL, NLH, NLS, NLSH),  е възможно потребителя да иска запис за кота +6,120  или 6,1200.Колко значещи цифри да има след десетичната запетайка се управлява именно от тук.

D5…Закръгля надолу при.: – Само за командите от Група 3.   задава граница при която даден брой армировка се закртъгля надолу или нагоре.
Пример: Ако се получат 8,4N12/15 и в това поле е зададен стойност 0,5 текста се записва като 8N12/15. При гранична стойност от 0,3 Текстът се записва като 9N12/15

Зареждане на mCAD с нов чертеж: При включена отметка mCAD се зарежда  при отварянето на нов чертеж.

Автоматично зареждане на настройки: При включена отметка зарежда автоматично файл с настройки. Така при смяна на мащаб се зареждат автоматично настройките за съответния мащаб. Мащаба на всеки чертеж се пази във файла в променливата useri4. Така например при мещаб 1:50, стойността на променливата е useri4=50. С бутона Save AS може да се запаметяват настройки във файл, като 8 от тези настройки може да се извикват с бързите бутони в горната лява част на mSetup.  Ако се запамети файл с настройки за мащаб 1:33 е необходимо файла да се казва М33.msetup. Ако тази отметка е включена то при отваряне на файл с мащаб 1:33 настройките се зареждат със стартиране на mSetup.

Вход/изход в диалогов прозорец: Контролира дали входните данни се задават чрез диалогов прозорец или на съобщения на командния ред. Важи и за резултатите на някои команди.

Надписване на амировки с ор.линия: При включена отметка армировъчните пръти се надписва с оразмерителна линия вместо с текст. Стилът се задава в панела „Текущи стилове“ и се избира от „Оразмерителен стил(надп.) 

Всеки от бутоните води до повикването на вграден подпрозорец в който се задават различен по тип настройки за различните команди.

Команди Слоеве Цветове Арм
Променливи  Tl      Ho      Mpl   
         ПС                Mb                Ant       
      Open           SaveAs       AutoSave  

Вашият коментар