Надстройка на AutoCAD за строителни инженери Виж възможностите Поръчай Текущи промоции Log In
Open
X

Настройка на автоматично запаметяване – AutoSave.

AutoSave  – Създаване на резервно копие на чертежа с натискане на команда от mCAD.

Изглед на диалоговия прозорец за настройки, стартиран с командата mSetup:
След натискане на бутона „AutoSave“ се появява подпрозореца, в който се въвеждат настройките за създаване на резервно копие на чертежа.Резервно копие при стартиране на команда от mCAD: При включена отметка се създава резервно копие при използване на която и да е от командите на mCAD;
Следващо резервно копие след: Задава се интервал от време между две последователни резервни копия на чертежа;

Изберете директория: избира се директорията в която се запаметява резервното копие на чертежа;

Важно:
При използване на тази функция ако името на чертежа е „чертеж.dwg“ то се зъздава поддиректория:
C:\mCAD_AutoSave\чертеж
В тази директория се зъдават всички копия на чертежа със име съставено от името на чертежа и часът в който е запаметено копието.
чертеж_2018-01-02 09-04-33.dwg
чертеж_2018-01-02 10-04-33.dwg
……………..