Надстройка на AutoCAD за строителни инженери Виж възможностите Поръчай Текущи промоции Log In
Open
X

Настройки за чертане на армировка.

Настройки за чертане на армировка.

Тук се задава бетонно покритие, диаметър на напречната и надлъжна армировка, дължина на куката и др. параметри за изчертаване на армировката.
 Изглед на диалоговия прозорец за настройки, стартиран с командата mSetup:След натискане на бутона „Арм“ се появява подпрозореца, в който може да се променят всички настройки за чертане на армировки се в  mCAD.
Изглед на подпрозореца за промяна на цветове:Кратко описание на всяка отметка:
Бет. покритие (графично): Въвежда се бетонно покритие в чертожни единици;
Бет. покритие (дължини):  Въвежда се бетонното покритие с което се изчислява дължината на стремето за командите А0-А4. Въвежда се в сm;
Диаметър (графично):  Въвежда се диаметър с който се изчертава напречната армировка . Въвежда се в чертожни единици;

Диаметър (надписване):  Въвежда се диаметъра в  сm който е стойност по подразбиране за командата ArmLabelm;

Стъпка (надписване):  Въвежда се стъпката в  сm който е стойност по подразбиране за командата ArmLabelm;

Цвят:  Въвежда се цвят с който да се чертае напречната армировка;

‘S’-ове – цвят:  Въвежда се цвят с който да се чертае „S“ – образната армировка и „С“-образната армировка

Диаметър:  Въвежда се диаметър с който се изчертава надлъжната армировка . Въвежда се в чертожни единици;

Цвят:  Въвежда се цвят с който да се чертае надлъжна армировка;

Вмъква надл армировка  (за а0-а5):  Отметка дали да чертае или не надлъжна армировка за командите от групата а0-а5;

Вет. арм отвън (за ‘SW’):  Отметка която показва вертикалната или хоризонталната армировка да е външа.  Използва се за командата SW;
Възможност за работа с чуждестранни начини на работа. Задава се символ за отбелязване на диаметъра , както и за диаметъра на втори вид армировка. Стойност на символа за умножение.

Например надписа 22N10x36, може да се запише във вида 22B10*36.

Списъка на всички команди може да се види ТУК.