Надстройка на AutoCAD за строителни инженери Виж възможностите Поръчай Текущи промоции Log In
Open
X

DSP – Команда за създаване на спецификация на дървена конструкция.

DSP – Команда за създаване на спецификация на дървена конструкция

Командата  DSP служи за създаване на табличка с количеството на използваната дъвесина в проектираната дървена конструкция.

Стартиране на командата:

  • от клавиатурата: DSP (или промененото mSetup -> Команди)
  • от лента с инструменти (toolbar).

Използва се за:

Командата  DSP служи специфициране на количеството вложена дървесина в монтажен план на дървена конструкция.

Резултат от изпълнение на командата:

След изпълнение на командата  се създава таблица със следния формат:

Спецификация на дървена конструкция.

С mCAD може да се специфицира лесно количеството вложена дървесина.

Начин на действие.

След стартиране на командата се показва следното съобщение на командния ред:
Изберете ТЕКСТ/MTEXT/BLOCK със име:  Избира се текст със следния формат:

След избор на този текст командата автоматично си избира името и броя и влиза в режим на броене и избира всички блокове с името „Label“. с които са описани дървените елементи. Всеки от таблицата е отделен елемент – различно сечение и дължина. Тези елементи, които са  с еднакво сечение  дължина се сумират и се пише общия брой.

Блока „Label“ е системен за mCAD и изглежда така:

Командата DSP използва само този блок който се намира в директорията c:\mCAD и не функционира с друг блок.Програмата отчита височината и шираната на сечението както и дължината. Броят на еднаквите елементи се сумира.

След изпълнение на командата таблицата изглежда така:Името на елемента и общо количество се отчитат автоматично.

Разпределение на обектите по слоеве.

В новоизчертаната таблица  със спецификация на дървените елементи обектите са както в зададените в панела „слоеве“ на mSetup. Линиите са в слоя за символи, а текстовете са разпределени в двата слоя за текстове – основен и загхлавен. Цветовете са „ByLayer“.

Всички команди от Група11 – Команди от общ характер