Надстройка на AutoCAD за строителни инженери Виж възможностите Поръчай Текущи промоции Log In
Open
X

MPL – Команда за бързо създаване на PLT файлове.

MPL – Команда за бързо създаване на PLT файлове

Командата MPL се използва за бързо създаване на плот файлове. Необходимо е да са вмъкнати рамки, както и дефиниции на плотер.

За разлика от другите команди тази не зависи от стартирането на mSetup. Възможно е името и е да се промени но „MPL“ си остава активно.

Стартиране на командата:

  • от клавиатурата: MPL  (или промененото mSetup -> Команди)
  • от лента с инструменти (toolbar).

Използва се за:

Командата MPL се използва за бързо създаване на плот файлове.

Резултат от изпълнение на командата:

След изпълнение на командата всички чертежи (или само избраните) имат направено копие за изпращане към копирен център. Има опция PLT-файла да се казва както номера на чертежа.

Начин на действие.

Чрез командния ред се изисква от потребителя да избере рамка, чрез следното съобщение:

Видео 1

Режим за създаване на единични PLT-файлове.

При този режим се отварят един или няколко dwg- файла  и се създават един или няколко PLT-файла.

Изберете рамка от стандартните  или <ENTER> за всички:    избира се една рамка, или се натиска клавиша  ENTER  за спиране на избора. При натискане на клавиша ENTER, командата автоматично избира всички рамки от чертожната област (включително и в PaperSpace) и започва да прави плот файлове на всички избрани. Имената на рамките, както и самите рамки не бива да бъдат променяни понеже са заложени като имена и размери в командата.За улеснение на потребителя се предоставя възможност плот-файла да се казва както името на чертежа.

За целта в подпрозореца Mpl на mSetup е необходимо да се попълнят следните данни:

mpl4

  • Име на антетка:  Въвежда се името на блока който съдържа антетката на чертежа;
  • Атрибут (Номер на чертеж):  Въвежда се името на атрибута от където командата ще прочете как да се казва PLT/PDF файла;
  • Име на CTB файл:  Въвежда се името на .ctb файла (файл който указва с какви дебелини да се плотира чертежа). Информация за създаване на PLT файлове с AutoCAD.
  • Затваряне на чертежа след mpl:  отметка която управлява дали да се затвори или чертежа след изпълнение на Mpl / Mpdf.  Удобно ако се обработват множество чертежи на веднъж – не е необходимо да се затварят ръчно;

ВАЖНО: За съжаление името на антетката, името на атрибута, както и името на CTB-файла са, CASE-Sensitive (има значение дали са главни или малки букви). Препоръчва се попълването на това поле да става с Copy-Paste.

Име на плот-файла:

Ако в границите на една рамка не е намерена антетка с атрибут според правилата описани по-горе, то на плот-файла се присвоява името на dwg-файла.  Ако е намерена антетката с такъв атрибут, името на plot- файла носи поредния номер , записан в антетката

Вариант1 – няма налична антетка в рамките на чертежа : На картинката са направени плот файлове на 5 рамки които нямата антетки и се намира в едни чертеж MCad.dwg. Името на плот файла се състои от името на чертежа , „_mpl_“ и пореден номер. Всеки следващ плот-файлове носи следващия пореден номер и така се осигуряваме срещу презаписване на файлове с еднакви номера.MPL3Вариант2 – налична е антетка в рамките на чертежа : Пример за блок със следните имена, въведени в mSetup.:

При създадени три рамки в един файл, със посочените имена: (името на атрибута беше пренаписано от AutoCad)

Задаване на име на Антетка в mSetup.

MPL1

съставяне на блок с тези имена:mpl4

Трите чертежа, намиращи се в един файл:MPL5

създаване на готови плот-файлове:mpl6

изглед на един плот файл:mpl7

Важно е да се знае: 

Рамките са начертани със цветове blue, yellow, и red, като може да не са подходящи за всички стилове на работа. Цветовете може всеки да ги промени, или да се направи команда която ги променя със зареждане на файла.

РЕЖИМ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МНОЖЕСТВО PLT-ФАЙЛОВЕ.

При този режим MPL спазва следната последователност:

  • Отварят се множество DWG-файлове;
  • Изпълнява се командата за всички отворени файлове – резултатът е създадени PLT-файлове;
  • Затварят се всички отворени файлове.

Удобството на този начин е, че с провлачване на много чертожни файлове в AutoCAD, компютъра създава PLT-файлове, докато потребителя не е ангажиран да стои и да следи процеса.

За да функцинирра коректно командата има нужда от настройки които са описани във файла:

C:\Plot\mpl_print_with_open.txt

който се създава автоматично от програмата. Съдържанието на този файл е следното:

НЕ
PDF
 
 
На първият ред се записва ДА или НЕ, ако искате да се плотират всички чертежи при отварянето на файла.
на вторият ред се записва PDF или PLT, в зависимост от необходимостта
 
Ако е включена отметката за затваряне на чертеж при плотиране, Мcad отваря чертежа,
прави plot файлове и го затвяря. може да се промени единствено като на първия ред се напише ‘НЕ’.

Всички команди от Група11 – Команди от общ характер

Вашият коментар