Надстройка на AutoCAD за строителни инженери Виж възможностите Поръчай Текущи промоции Log In
Open
X

Системни променливи в AutoCAD.

В АutoCAD са вградени приблизително 800 системни променливи. Те управляват абсолютно всичко. Като се започне на оразмерителните линии. Текущия оразмерителен стил  се задава в прозореца за редактиране, но всеки един елемент от този прозорец се пази в отделна системна променлива. Други променливи са за текстовия стил, за съотношението между пълната и празната част на пунктирана линия, за различни настройки на блокове и много много други.

Всички системни променливи са видими и може да се редактират посредством диалоговия прозорец „System Variables“ извикан с командата SYSVDLG.

mCAD възприема, че няколко системни променливи остават постоянни за личния стил на работа. Тези променливи се задават в mSetup->променливи. Веднъж се въвеждат е при всяко следващо извикване на командата mSetup тези промнливи приемат стойността която е въведена от потребителя.

За повече информация Тук и Тук:
________________________________________
Mcad ® – надстройка на Autocad за строителни инженери info@Mcadbg.com