Надстройка на AutoCAD за строителни инженери Виж възможностите Поръчай Текущи промоции Log In
Open
X

Спецификация на дървена къща.

Д ървените конструкции в България имат установена история и традиции. Като се започне от дървените покриви на старите възрожденски къщи и се премине през всички селскостопанските дървени постройки та чак до съвременните сглобяеми дървени къщи при които всеки елемент е детайлиран с точност до милиметър

С ъществуват два основни типа спецификация на дървесина , които се различават по своята детайлност: Обща спецификация и таблична. В общата спецификация се показва количеството на дървесината за целия проект. В табличната спецификация се показва вида на конструктивния елемент със своето сечение дължина и брой. За да пристигне точното количество и качество дървесина на обекта е необходимо да се изготви таблична спецификация. Така се гарантира, че конструктивната дървесина ще е точно – няма да има неоправдан излишък или недостиг.

Таблична спецификация на дървена конструкция изглежда така:Извадка от работен чертеж за панел за сглобяема дървена къща изглежда така:

mCAD е приложение което се съдържа и команда за изготвяне на таблична спецификация на дървената конструкция.

Вашият коментар