Надстройка на AutoCAD за строителни инженери Виж възможностите Поръчай Текущи промоции Log In
Open
X

Допълнителни щриховки.

Общо за щриховките.

AutoCAD разполага с определен набор от щриховки, които са дефинирани още с инсталирането му. Не винаги обаче този набор от щриховки е достатъчен за конкретна задача. Поради това е оставена възможност потребителя да създаде свой собствен щрих който се зарежда допълнително.

Изтегляне на допълнителни щриховки.

Файловете с допълнителни щриховки могат да се изтеглят отContent is available only for registered users. Please login or register.

Зареждане  на допълнителни щриховки.

Зареждането става като се разархивират свалените файлове в директорията:

C:\Users\<user>\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 20xx\Rxx.x\enu\Support

Използване на допълнителните щриховки.

След като се заредят щриховките, те вече са достъпни за употреба. Това става с извикването на командата за щриховка и от там чрез избор в диалоговия прозорец:

Избор на щриховка вид HWEND1N0 за дървено сечение в напречен разрез:

Избор на щриховка вид HWOOD2E1 за дървено сечение в надлъжен изглед :