Надстройка на AutoCAD за строителни инженери Виж възможностите Поръчай Текущи промоции Log In
Open
X

Цена на модул „БЛОКОВЕ И ПЛОТИРАНЕ“.

Формирана е цена на модул блокове и плотиране на mCAD в зависимост от конкретната нужда на проектанта. В практиката на инженера-проектант не винаги има пълен набор от задачи, поради това mCAD се предлага в няколко модула в зависимост от моментната натовареност.

Текущи промоции  Всички цени 

Пълна версия Aрмировка Греда  Колона  Плоча  Подпорна стена  Блокове и плотиране 

Две работни места

0 лв / 1 година*
  • Включени команди:   Виж безплатната версия
  • Актуализации: Безплатно
  • Поддръжка: Безплатно
  • Втора година:  0лв/лиценз

Три работни места

0 лв / 1 година*
  • Включени команди:   Виж безплатната версия
  • Актуализации: Безплатно
  • Поддръжка: Безплатно
  • Втора година:  0лв/лиценз

Повече от три

0лв / 1 година*

Модул БЛОКОВЕ И ПЛОТИРАНЕ:

 • Актуализации: Безплатно
 • Поддръжка: Безплатно