Надстройка на AutoCAD за строителни инженери Виж възможностите Поръчай Текущи промоции Log In
Open
X

Цена на Модул „ПОДПОРНА СТЕНА“.

Формирана е цена на модул подпорна стена на  mCAD в зависимост от конкретната нужда на проектанта. В практиката на инженера-проектант не винаги има пълен набор от задачи, поради това mCAD се предлага в няколко модула в зависимост от моментната натовареност.

Текущи промоции  Всички цени 

Пълна версия Aрмировка Греда  Колона  Плоча  Подпорна стена  Блокове и плотиране 

Две работни места

200 лв / 1 година*
  • Включени команди: Команда за изчертаване на подпорна стена RW
  • Актуализации: Безплатно
  • Поддръжка: Безплатно
  • Втора година: 120лв

Три работни места

300 лв / 1 година*
  • Включени команди:  Команда за изчертаване на подпорна стена RW
  • Актуализации: Безплатно
  • Поддръжка: Безплатно
  • Втора година: 120лв

Повече от три

….. лв / 1 година*
  • Включени команди: Команда за изчертаване на подпорна стена RW
  • Актуализации: Безплатно
  • Поддръжка: Безплатно
  • Втора година: 120лв

Модул ПОДПОРНА СТЕНА:

 • Актуализации: Всички нови опции на съответни модули се предоставят безплатно в рамките на 365 дни след активиране на програмата.
 • Поддръжка: При преинсталация на операционна система, в рамките на една година mCAD  се получава безплатно.
 • *1 година: След изтичане на срока, програмата спира своето действие. Лиценза може да се поднови срещу 120лв/година.