Надстройка на AutoCAD за строителни инженери Виж възможностите Поръчай Текущи промоции Log In
Open
X

Геотехника.

Съставът, структурата и свойствата на строителната почва  са резултат от милиони години геоложка история. Тази история включва атмосферни влияния, транспортиране, отлагане и промени след наслагването на почвата. За инженерни цели почвата се определя като слабо свързан агрегат от минерални зърна и разграденото органично вещество (твърди частици). Порите между твърдия агрегат е запълнен с газ  и понякога с течност. Виж повече ->
Условно почвените свойства     се разделят на физични (плътност, обемни плътности и обемнни тегла, порестост,   водни свойства, пластичност и консистенция) и механични (компресионни свойства, якост на срязване).  България е разположена в географска област която притежава голямо разнообразие от строителни почви. В северна България  по речното корито на Дунав са се оформили широки хоризонти от особени льосови почви, които са чуствителни при намокряне. Не са рядкост и твърдите мергелни глини, които притежават относително голяма кохезия. Виж повече ->
Лабораторните изпитвания на земната основа са важна част от пред проектните прочувания на бъдещата конструкция или съоръжение. Има различни видове лабораторни методи за получаване на някои от почвените характеристики. За якостните свойства се използват широко разпространения апарат за плоскостно срязване и  малко по-сложния апарат за триосово срязване. Все още се използват елементарни по своето устройство уреди като „Паничката на Casagrande“ , но навлизат и съвременни методи като резонантни колони при които се получават сеизмични характеристики строителните почви Виж повече ->
IN SITU изпитвания са важна част от получаването на почвените параметри по ред причини. Най-важната причина, е че се получават характеристики в напрегнатия почвен масив, при реалното работно състояние. Някои от минусите са разбира се цената, както и факта, че някои от почвените показатели се получават чрез преводни коефициенти и така се натрупва грешка. IN SITU изпитванията не изместват лабораторните тестови а ги допълват. Сред най-известните тестове са SPT,DPT, CPT, PMT, Изпитване с крилчатка (FVT)    Виж повече ->
Земния натиск е най-използваната величина от всички строителни инженери. Има три вида земен натиск : Активен, в покой, и пасивен , които се различават както по стойности така и по физичен смисъл. Активен земен натиск се среща най-често при подпорните стени и е с най-малка стойност от трите вида. Земния натиск в покой приема междинна стойност от трите вида. Най-често се използва за оразмеряването на сутеренните стени на неотместваемите сгради.  Коефициента на пасивен земен натиск приема най-голяма стойност. Понякога достига и стойности по-големи от 2. Виж повече -> 

 

Подпорните стени са най-разпространените геотехнически съоръжения. Биват различни видове: тежки, леки (конзолни), каменни, тухлени и навлезлите габиони. Използват се за преодоляване на денивелация на почвата от 1-2 до 4-5 метра. При по-големи височини започват да стават неикономични. Най-честата им употреба е при терасиране на наклонен терен и при защита на пътно съоръжение. Сравнително елементарни са както за изчисление, така и за изпълнение. Задачата за подпорни стени със своята близо 300-годишна история е една от първите геотехнически задачи.    Виж повече ->

 

Подпорните стени изградени от габиони са елегантно решение когато се търси естетическа на подпирания масив. Gabbion  е италианското наименование на клетка. При този вид подпорни стени се нареждат клетките на редове подобно на зидане на тухли. Размеритена клетките са различни от 50/50/100 до 100/100/250. Изпълняват се от различна стомана в зависимост от атмосферните условия в които се използват. Оплетката на мрежата също е различна и това позволява да се запълват с разлиен пълнеж. Обикновено габионите се запълват с трошен камък или чакъл. Виж повече ->

 

Укрепителни стени е обобщеното название на всички конструкции които служат за укрепване на дълбоки изкопи. Има различни видове укрепителни конструкции  дървени, метални, стоманобетонни… Не толкова дълбоките изкопи с дълбочина 4-5 метра могат да се укрепят с леки метални профили. При по-дълбоките изкопи с дълбочина 10-15 метра вече изискват по-сериозни укрепвания като пилоти и щлицови стени. По дълбоките изкопи е необходимо да се укрепят с метални подкоси „навътре“ в изкопа , или с анекри извън имотната граница..  Виж повече ->

 

Пилоти е названието на дълбоко заложени фундаменти. Използват се когато  здрав почвен слой е наличен дълбоко под бъдещата сграда. Има над 20 вида пилоти, които се различават по материал и технология на изпълнение. В България са се наложили предимно сондажно – изливните  стоманобетони пилоти, които заемат около (80-90)%  от всички които се изпълняват. Диаметрите биват от малки  30 см, до много големи 150 см които се използват под железопътни или автомобилни мостове.   Виж повече ->


Тази страница представя обобщена информация. За консултация или заявка на проект формата за контакт.