Надстройка на AutoCAD за строителни инженери Виж възможностите Поръчай Текущи промоции Log In
Open
X

Финално инсталиране.

1.След получаване на финалните файлове те се копират в C:\mCAD.

2.Разархивират се всички файлове в тази папка.

3.В средата на AutoCAD се задава командата  OPTIONS. От там в първия панел Files се избира Support File Search Path  i чрез бутоните Add и Browse  се избира папката  C:\McadOptions

4. В средата на AutoCАD се задава командата  Appload. С бутона Content се избират прозореца за добавяне на файлове които се зараждат със стартиране на нов чертеж.

От там се избира файла Mcad.VLX

Appload

След тези 4 стъпки програмата е заредена и може да функционира.


Mcad ® – надстройка на Autocad за строителни инженери                                                info@Mcadbg.com

Вашият коментар