Надстройка на AutoCAD за строителни инженери Виж възможностите Поръчай Текущи промоции Log In
Open
X

Aктуализации.

Обзор на всички актуализации на mCAD от началото на разпространение на програмата през 09.2015.

ver. 1.0- м.09.2015
Дата:  Актуализация (всички актуализации са безплатни)
09.2018. Стартиране на разпространението на mCAD
ver. 2.0 – м.12.2015
Дата: Актуализация (всички актуализации са безплатни)
09.2015  стартиране на интернет страницата
09.2015 Добавяне на видео канал в YouTube.
09.2015 Добавяне на FB страница
10.2015  Входните данни в програмата за изчертаване на греда да се запаметяват във файл.
10.2015  Горната армировка на града може да се задава като един цял прът, или като три отделни. (всички актуализации са безплатни). ВИДЕО
10.2015 Изчертаване на  напречни сечение на греда. ВИДЕО
10.2015 Задаване на цвят за изчертаване на всеки диаметър. Нова опция за изчертаване на армировка на плоча. По предложение на  инж. Десислав Димитров.  ВИДЕО
10.2015 Подобряване на интерфейса за на програмата за чертане на армировка на плоча. Добавяне на нов вид армировка – за пропадало. ВИДЕО1  ВИДЕО2
10.2015 Вертикалната армировка на подпорна стена вече може да се разделя на две части, като се задава дължината на застъпване. ВИДЕО
11.2015 Изцляло нова команда за изчертаване на колони.  По предложение на инж. Г. Гурев, ВИДЕО.
12.2016 Изцляло нова команда за редактиране на множество армировъчни текстове.ВИДЕО
ver. 3.0 – м.04.2016
Команда: Актуализация (всички актуализации са безплатни)
02.2016.  Възможност за командата за настройка на личен стил на работа Msetup да запаметява личен стил на работа. (всички актуализации са безплатни)
ver. 4.0 – м.10.2016
Команда: Актуализация (всички актуализации са безплатни)
SBL Нова команда
ArmEdit Нова команда
ArmEditS Нова команда
ArmLabelm Нова команда
Група 12 Нова команда
Група 13 Нова команда
CBN Нова команда
cvN Нова команда
cvD Нова команда
CountArm Нова команда
pua Нова команда
chp Нова команда
sss2 Нова команда
Ant Нова команда
Mb Нова команда
beam Бутони за бързо въвеждане на геометрия, количествена сметка. Възможност за избор кои сечения да се чертаят
RW Бутони за бързо въвеждане на геометрия, количествена сметка.
CLP Нова команда
Всички за армировка  Възможност да се задава символ за основна армировка  и второстепенна армировка във подпрозореца „Aрм“ на mSetup
ver. 5.0 – м.06.2017
Команда: Актуализация (всички актуализации са безплатни)
mSetup Възможност за AutoSave на чертежа
Sbl  Нова функционалност да се прилага представка и надставка в редица от блокове.
Arml Работи и с обект Pline (полилиния) – възможност за безпогрешно надписване на изчертана армировка.
Tl Надписва дължините на армировка, начертана с Полилиния
StSpec Изцяло обновен метален спецификатор. Създадена база данни с единични тегла на над 4000 профила. Надписване, на забележки. Изписване на стандарт. Изписване на болтове и анкери. Възможност за обща спецификация.
ChCol Нова команда за промяна на цветове
Sbl
msp Добавена е стамана Ф4, Ф5, Ф10, Ф12
ver. 6.0 – м.09.2018
Команда: Актуализация (всички актуализации са безплатни)
Rchek Добавена е възможност за избиране дали армировката е начертана с полилиния или линия и дали надписа е оразмерителна линия или текст.
Добавена е  фуннкция за изчертаване на подробна (фигурна спецификация)
Cul  Нова команда
C1   Нова команда
IA  Нова команда
cont  Нова команда
bsub  Нова команда
chcol  Нова команда
Cbn Нова команда
RR  Нова команда
Fil0  Нова команда
LM  Нова команда
DSP Нова команда
Група 14  Нова група  за таблична (подробна) спецификация на армировката
ver. 7.0 – м.10.2019
Команда: Актуализация (всички актуализации са безплатни)
NatArm Нова команда
ChAtCol Нова команда
IB  Създана е възможност потребителя да дефинира блокове които да се вмъкват. Увеличен е броя на рамките.
SBL Добавена е опция да се номерират блокове не само с цифри а и с букви.(пример: номериране на оси)
msp Добавена е сума на армировката AI+AIII
SL Добавена е изчислена сума на площта на затворени PLINE
CV При избор на блок без атрибут, избира името на блока