Надстройка на AutoCAD за строителни инженери Виж възможностите Поръчай Текущи промоции Log In
Open
X

Списък с команди на mCAD.

Всички команди на mCAD са организирани по групи. В технически аспект под „команда“ се разбира буквена комбинация която стартира даден алгоритъм. С командите на mCAD се работи по същия начин както със стандартните в AutoCAD  – могат да се стартират от командния ред, както и от лента с инструменти, или от меню.

Задаване на личен стил на работа;

 Група 1 – Чертане на армировка;

Представени са командите  от първа група изчертаване на армировъчни планове на греда, колона, шайба, плоча, и подпорна стена. Има и команда за бързо изчертаване на „S“ – образна армировка, както и втори вариант , с формата на българската буква „С“

 Група 2 – Чертане на стремена;

Тук са групирани командите за бързо изчертаване на стремена в стоманобетонно сечение на греда или колона:

 Група 3 – Промяна на стъпката на армировката;

Тук са представени командите за бърза промяна на броя, според зоната в която е разположена армировката.

 Група 4 – Още команди за армировка;

10+ команди за лесна манипулация на вече изчертана армировка.

 Група 5 – Команди за аритметични действия;

Тази група е условно кръстена „Математика“, понеже съдържа команди за сумиране и изваждане на дължини на армировка, или на готов текст

 Група 6 – Команди за промяна на нива;

В тази група има 4 команди с които се променят надписите за вертикални коти по етажите.

 Група 7 – Команди за промяна на блокове;

Представени са команди, които извършват операции с блокове: изброяване на блокове с атрибути, без атрибути, копиране на част от блок, търсене на най-голяма стойност, и команди за вмъкване на блокове от база данни – метални профили, блокове за нива и рамки за оформяне на чертежа.

 Група 8 – Команди за промяна на текст;

Представени са команди за работа с текстови обекти. Команда която преименува последователно обекти, такава която търси обект, както и команда която е подобрена версия на Copy-Paste.

 Група 9 – Команди за метални конструкции;

Няколко команди за метални конструкции.

 Група 10 – Команди за чертане на символи и елементи;

Малки и дребни инструменти които , биха спестили време – щриховка на отвор, подравняване на текстове, чертане на ъглополовяща или осова линия…

Команди на mCAD – Група 11

Команди от общ характер: сортиране на обекти по слоеве, команда за създаване на PLT-файлове, за смяна на Zкоордината.

 Група 12 – Команди за промяна на слоя;

Команди за промяна на слоя на даден обект

 Група 13 – Команди за изтриване на обекти;

Вашият коментар