Надстройка на AutoCAD за строителни инженери Виж възможностите Поръчай Текущи промоции Log In
Open
X

DA – Армировъчен план на плоча.

Старитарне на командата:  Oт клавиатурата – DA (или промененото Msetup-> Команди) или от лента с инструменти (toolbar).

Използва се за:  Командата  DA изчертава долна армировка на плоча.Всички размери се въвеждат в сантиметри

ВажноКонтура на бетона трябва да е начертан с линии (“LINE“).  С полинии не функционира правилно.

Резултат от изпълнение на командата:ВИЖ ВИДЕО.
DA1
ВИЖ ВИДЕО2

ВИЖ ВИДЕО3

ВИЖ ВИДЕО 4

Разпределение на обектите по слоеве:  Oразмерителни линии, линиите за армировка и  текстът се изчертават според  зададените от в Msetup  слоеве. За оразмерителен и текстов стил се използва текущият в AutoCAD .

Задаване на входни данни:

Входните данни се задават чрез следния диалогово прозорец:DA2d= – Диаметър на долната армировка.

s= – Стъпка на долната армировка

Тип – Към момента е неактивно. Служи за задаване на тип на огъвка който ще се използва за програма за подробна спецификация.

а=,…..f=  – размери на огъвки според чертежа:

DA3

При липса на някоя огъвка полето се оставя празно. Според празните полета са възможни различен тип огъвки.

ОР.Л. – Изчертава или не оразмерителни линии

ТЕКСТ – Изчертава или не текст,

Начин на действие:  След стартиране на командата се въвеждат данните в диалоговия прозорец. При натискане на бутона ОК, AutoCAD влиза в режим на избор на точки. Командата изисква последователно няколко входа:

Изберете точка от лявата (долната) опора: – Избира се точка от лявата или долната опора при армировка успоредна на ос X или успоредна на ос Y . X и Y са оси от глобалната координатна система в AutoCAD .

Изберете точка от дясната (горна) опора: – Избира се точка от дясната или горна опора при армировка успоредна на ос X или успоредна на ос Y . X и Y са оси от глобалната координатна система в AutoCAD .

 Изберете зона на армировката: – Избират се  зона в която е разположена армировката. Autocad влиза в режим на перпендикулярно избиране на точка.

Армировката се  изчертава през точката която е първа избрана от лявата или долна опора. За целта на командата е важно контура на полето което ще се армира да е изчертано от линии а не от полилинии.

Пример:

Армировка успоредна на глобална ос X

DA4Армировка успоредна на глобална ос Y: DA5

Всички команди от Група1 – чертане на армировка на конструктивни елементи:


Mcad ® – надстройка на Autocad за строителни инженери                                                info@Mcadbg.com

Вашият коментар