Надстройка на AutoCAD за строителни инженери Виж възможностите Поръчай Текущи промоции Log In
Open
X

RW – армировъчен план на подпорна стена.

RW – армировка на подпорна стена

С този инструмент може да се начертае: армировка на подпорна стена ; кофражен план на подпорна стена; количествена сметка;

Стартиране на командата:

 • от клавиатурата: RW  (или промененото mSetup -> Команди)
 • от лента с инструменти (toolbar).

Използва се за:

Чертане на кофражен и армировъчен план на подпорна стена в сечение. Всички размери се въвеждат в сантиметри. Изчертава се с въведените в  mSetup слоеве и стилове

Резултат от изпълнение на командата:

Подпорна стена с mCAD - резулат

Видео 1           Видео 2                Видео 3

Разпределение на обектите по слоеве.

 • Щриховка, оразмерителни стилове, линиите за сечение, армировка, текстът и блоковете се изчертават според  зададенте от в mSetup слоеве и стилове.
 • Височината на текста е според зададената в mSetup.
 • Блоковете за ниво и позиция са дефинирани в чертежите  c:\Mcad\level.dwg и  c:\Mcad\pos.dwg .  Глобално могат да се променят от там, така че при всеки нов чертеж да се вмъкват променените блокове. Трябва да се дефинират в за мащаб 1:1, тъй като програмата автоматично ги променя за мащаба зададен в mSetup
 • Може да се задава цвят на всеки диаметър армировка. Това става в подпрозореца  „Цветове“ от mSetup
 • Цвета, бетонното покритие , както и диаметъра на надлъжната армировка(тази която се чертае) се задават от подпрозореца „Арм“ на mSetup , на

Въвеждане на входни данни. 

Входните данни се задават чрез следния диалогов прозорец:

%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d1%81-mcad

Геометрични размери Задават се размери на стената според показаните на чертежа в диалоговия прозорец.  При желание да се получи друга конфигурация, се задава стойност =нула. Примерно за хоризонтална основна плоскост h=0. При липса на преден отстъп се задава размерът b=0;

Възможно е и тези разстояния да се измерят директно от чертеж с бутоните  „а1=“……“i=“. Ако е включена отметката разстояние се мери разстояние иначе се мери оразмерителна линия.

С натискането на бутона „Полилиния“ се посочва затворен контур на стена (понякога някои програми за изчисление директно изваждат оразмереното сечение“). mCAD попълва всички разстояния

Важно: Всички размери се въвеждат в cm;

ИМЕ: Размерите и армировката могат да бъдат записани във файл, който да се използва при последващо изчертаване. По подразбиране е името „Сечение 1“
d1-d6:  диаметри на позиции от 1 до 6;

dm – диаметъра на монтажната армировка;

s1-s6: стъпки на позиции от 1 до 6;

Sm:  стъпката на монтажната армировка;

Кука за поз. 3…6 – Дължина на куката за съответната позиция;

Вертикална кота на върха:  Въвежда се стойността на вертикалната кота, другите коти се изчисляват от mCAD;

Верт. коти: Отметка която указва дали да се чертаят или не вертикалните коти;

Армировка: При включена отметка изчертава армировката, при изключена – само кофражния план;

Вмъква стъпка: Управлява дали в надписа на армировка да има стъпка или не. Пример 22N16/10  или 22N16;

Вмъква позиции: Включва или изключва изчертаването позиции;

Разделя на фусове: При включена отметка, вертикалните пръти се разделят на фусове, иначе се чертаят като една позиция. ;

Lз, опън (x*d): Задава се застъпването на опънната армировка като се въвежда броят диаметри. Примерно ако се въведе 40 застъпването е 40d;

Lз, нат (x*d):  Задава се застъпването на натисковата армировка  като се въвежда броят диаметри. Примерно ако се въведе 40 застъпването е 40d;

Щриховка – мащаб: задава се мащаба на щриховката за да има по-добра четимост чертежа;

При включена отметка се начертава и количествената сметка – за един линеен метър и общо за стената.Изичсляват се:

 • Подложен бетон [m3] – приема се дебелина 10см и отстъпи от 20 см извън вертикалните страници на под стена.
 • Бетон [m3]
 • Кофраж [m2]   – изчисляват се само вертикалните страници;
 • Армировка [кг];
 • Коефициент на армиране – количеството армировка вложено в 1м3 бетон;
Бутонът Зануляване  изчиства всички входни данни, като има потвърждаващо съобщение, в случай на грешно натискане.

Бутонът Save запаметява входните данни в текстов файл с разширение *.RW.

Бутонът Open запаметява отвяря  файл с разширение *.RW.
В инсталационна папка е създаден примерен файл MCAD.RW, с който може да се усвои по-бързо програмата;

Начин на действие.

След стартиране на командата се въвеждат данните в диалоговия прозорец. При натискане на бутона ОК, AutoCAD влиза в режим на чертане и  очаква избор на точка.RW3Позициите се номерират в показаната последователност. На схемата са показани съответното разположение на всички 6 позиции като Поз,7 е монтажната армировка.Програмата предвижда изчертаване на две огъвки на вертикалната опънна армировка. Едната е поз 3 – която спира до размера f. Другата е  до пълната височина на сечението а именно e+f.  В показания случай общата площ на опънната армировка е N14/7.5см до дължина d. След нея е N14/15. Монтажната позиция 7 се изчертава под всички други и има стойност колкото дължината на секцията. Всички размери могат да се закръглят според точността зададена в mSetup. При желание да има само един прът от към опънната страна, в полето за позиция 3 се задава нула и той не се изчертава.

Пример:

При въвеждане на входните данни от първата показания диалогов прозорец се получават следните резултати( диаметрите и размерите са случайно въведни само за целта на примера, без да са получени от оразмеряване):

С включена отметка за разделяне на фусове:

Подпорна стена с mCAD резултати 2

С изключена отметка за разделяне на фусове:

Подпорна стена с mCAD резултати 3С изключена отметка за разделяне на фусове и зададени цветове на N14 и N18:

Подпорна стена с mCAD резултати 1С изключена отметка за разделяне на фусове и зададени цветове на N14 и N18 (промяна на параметъра „закръгля на …“ от подпрозореца „Арм“, на mSetup ) : зададено е да закръгля на 1см;

Подпорна стена с mCAD - резулат5

Показани са само част от възможните настройки з а чертане на подпорна стена. При различен набор от параметри е възможно да се получи различен резултат, според желанието на потребителя.

Запаметяване на файл с геометрия и армировка на стената:

След завършване на чертежа данните могат да се запишат чрез бутона SAVE:RW7

При необходимост чрез бутона OPEN, може да се използват отново въведените данни.RW08

Всички команди от Група1 – чертане на армировка на конструктивни елементи:

Вашият коментар