Надстройка на AutoCAD за строителни инженери Виж възможностите Поръчай Текущи промоции Log In
Open
X

SW-Армировка на шайба.

SW-Армировка на шайба.

С този инструмент може да се начертае: Армировка на шайба, показана в сечение.

Стартиране на командата:

  • от клавиатурата: SW  (или промененото mSetup -> Команди)
  • от лента с инструменти (toolbar).

Използва се за:

Командата за чертане на армировка на мрежата между главите в сечение на шайба.

Резултат от изпълнение на командата:

SW1

 Разпределение на обектите по слоеве.

  • Слоевете се контролират от подпрозореца „Слоеве“ на mSetup.
  • Цвета на армировката по подразбиране е текущият зададен за AutoCAD.
  • Бетонното покритие, диаметъра , надлъжната и напречна армировка потребителя може да зададе в подпрозореца „Арм“ на mSetup;

Въвеждане на входни данни. 

При тази команда не се въвеждат данни чрез диалогов прозорец.

Начин на действие.

Командата изисква от потребителя да въведе три точки в определената на чертежа последователност които описват контура на шайбата. Следва въвеждане на закотвяне на хоризонталната армировка и стъпка на вертикалната. Последователността на избор на точки е както показанoто на снимката.

Точка1:  Избира се първа точка.

Точка2:  Избира се втора точка.

Точка3:  Избира се трета точка.

Закотвяне: <50>  по подразбиране е 50 см, може да се промени.

Стъпка на верт.  армировка:<15> по подразбиране е 15 см, може да се промени.

Закотвянето и стъпката се пазаят в паметта и при многократно изчертаване, не е необходимо да се въвеждат, а само да се натисне клавиша Enter.

Възможно е да се зададе дали вертикалната армировка да е отвътре или не. Това става   от отметката „Верт Арм отвън ( за SW)“,  която се избира от подпрозореца „Арм“ на mSetup;SW3Армировката в главите може лесно да се изчертае с командите от Група 2.

Всички команди от Група1 – чертане на армировка на конструктивни елементи:

Вашият коментар