Надстройка на AutoCAD за строителни инженери Виж възможностите Поръчай Текущи промоции Log In
Open
X

MRA – Монтажна и разпределителна армировка.

MRA – Монтажна армировка и разпределителна армировка

С този инструмент може да се начертае: символ и текст за монтажна и/или разпеделителна армировка.

Стартиране на командата:

  • от клавиатурата: MRA  (или промененото mSetup -> Команди)
  • от лента с инструменти (toolbar).

Използва се за:

Командата  MRA изчертава Монтажна и Разпределителна Армировка на плоча при зададени диаметър и стъпка. Броят се изчислява.Всички размери се въвеждат в сантиметри.

Резултат от изпълнение на командата:

mra2

Видео 1

Разпределение на обектите по слоеве.

  • Текстът се чертае в зададения в  mSetup слой. Височината и текстовия стил също се задават  в  mSetup;
  • Двойната стрелка е блок с име „LE“ и се вмъква в слоя за символи зададен в Msetup. Дефиницията на блока се намира в директорията c:\Mcad\LE.dwg  и подлежи на промяна, съобразно изискванията на потребителя. Ако се променя от там е необходимо да се съoбрази че командата вмъква блока в зададения в Msetup  мащаб. Възможно е разбира се и да се промени в чертежа в който е вмъкнат.

Въвеждане на входни данни. 

Входните данни се задават чрез следния диалогов прозорец:

mra1

М.А. – Отметка която активира / деактивира чертането на  монтажна армировка.

Р.А. – Отметка която активира / деактивира чертането на  разпределителна армировка.

Ф/N – Избира се символ за армировка ( По традициите в България Ф – армировка АI, N – Армировка AIII, S500 и т.н.)

d=  Въвежда се диаметър;

s=  Въвежда се стъпка;

Тол.(см) – Това е разстоянието което се прибавя към изчислената дължина на армировката. Възможно е да се зададе отрицателна стойност или нула;

Начин на действие.

След стартиране на командата се въвеждат данните в диалоговия прозорец. При натискане на бутона ОК, AutoCAD влиза в режим на чертане и командата изисква последователно избор на :

Изберете дължина на армировка:  Избират се две точки като разстоянието между тях определя дължината която се изписва в текста. Толеранса се прибавя/изважта към тази дължина.

Изберете зона на армировка:  Избират се две точки като разстоянието между тях определя зоната, която служи за опрeделяне на броя на армирoвката.

Изберете точка за вмъкване на надписите:  Това е точката в която се вмъква текста заедно със прилежащия символ за две стрелки. За удобство е остaвена възможността на потребите да избере ъгъл на завъртане на текста. Може да се въведе от командния ред или да се избере точка от чертожната област.

Пример:

МА – дължина 400см и толеранс -15. Дължината става 370 сm;

РА – дължина 400см и толеранс – 45.  Дължината става 490 сm;

Стъпката е 200*3.333=7бр.

mra3

mra4Вижда се на потребителя се предоставя възможност за въвеждане на наклон на надписите

Всички команди от Група1 – чертане на армировка на конструктивни елементи:

Вашият коментар