Надстройка на AutoCAD за строителни инженери Виж възможностите Поръчай Текущи промоции Log In
Open
X

S2 – Чертане на „C“ -образна армировка.

S2 – Чертане на С образна армировка

С този инструмент може да се начертае: „C“ – образна армировка.

Стартиране на командата:

  • от клавиатурата: SSS2  (или промененото mSetup -> Команди)
  • от лента с инструменти (toolbar).

Използва се за:

Командата чертае „C“-образен армировъчен прът при въведени две точки.

Резултат от изпълнение на командата:

C образна армировка с mCAD1Разпределение на обектите по слоеве.

Въвеждане на входни данни. 

Тази команда не изисква въвеждане на входни данни.

Начин на действие.

След стартиране на командата AutoCAD, влиза в режим да избор на точки и изисква от потребителя да избере чрез съобщение на командия ред последователно:
Точка1:
Точка2:
След което се чертае C -образната армировка. Ако се избере обратната последователност куките ще са огледални.

В началото на действието командата изключва всички прилепвания и променя стойността на OSMODE=4 (прилепвания само към център на окръжност която изобразява надлъжна армировка). След  изчертаване на „C“, osmode – режима се възобновява. Ако се прекъсне действието на командата остава OSMODE=4. Променя със стартиране не mSetup

Пример:

„C“ – овете се чертаят независимо от наклона. Ако се смени последователността на избор на Точка 1 и Точка 2, куките се чертаят наобратно.

C образна армировка с mCAD2

Всички команди от Група1 – чертане на армировка на конструктивни елементи: