Надстройка на AutoCAD за строителни инженери Виж възможностите Поръчай Текущи промоции Log In
Open
X

CR – таблична армировка на колони.

CR – Таблична армировка колони

С този инструмент може да се начертае: Таблична армировка на колони за един етаж.

Стартиране на командата:

  • от клавиатурата: CR  (или промененото mSetup -> Команди)
  • от лента с инструменти (toolbar).

Използва се за:

Командата за изчертаване на армировка на колони CR изчертава в табличен вид зададените стойности. Всички размери се въвеждат в сантиметри.

Резултат от изпълнение на командата:

CRВидео 1

Разпределение на обектите по слоеве.

  • Линии – според зададените слоеве за армировка, символи и текст в подпрозорца „Слоеве“ на mSetup.
  • Височината на текста е според зададената в mSetup.
  • Блоковете за ниво и позиция са дефинирани в чертежите  c:\Mcad\level.dwg и  c:\Mcad\pos.dwg .  Глобално могат да се променят от там, така че при всеки нов чертеж да се вмъкват променените блокове. Трябва да се дефинират в за мащаб 1:1, тъй като програмата автоматично ги променя за мащаба зададен в mSetup
  • Текстов стил – текущият за AutoCAD (може да се променя от mSetup)

Въвеждане на входни данни. 

Входните данни се задават чрез следния диалогов позорец:

cr2

Възможно е да се изчертаят до 4 позиции с едно стартиране на командата.

Тип – задава се вида на огъвката;

Задават се 5 типа огъвка които обхращат всички стандартни за този тип конструктивни елементи.

cr3cr4

Брой:  задава се броят на армировката от този тио пгъвка;

Диаметър задава се диаметърът на армировката от този тип огъвка;

а=  задава се дължината на армировката отбелязана със буквата а;

b=  задава се дължината на армировката отбелязана със буквата b;

c=  задава се дължината на армировката отбелязана със буквата c;

Ниво 2: конструктивното ниво на етажа до който е колоната;

Ниво 1: конструктивното ниво на етажа от който започва  колоната;

Застъпване(xd):  задава се застъпването като функция на диаметъра;

Вмъкване на кота:  Вмъква символа за вертикалнакота при включена отметка и съответно не го вмъква при изключена;

Начин на действие.

Командата работи при предпоставката,  че колоните се чертаят в М1:25. Броят на армировките е съобразен графично така че да бъдат разположени в  следните правоъгълници със следните размери:CR5При две позициие 110/110 чертожни единици;

При три  позиции 165/110 чертожни единици;

При четири позиции 230/110 чертожни единици;

По подразбиране Позиция 2  и 4 графично се изчертават по високи. Препоръчва се при тях да се задава по-голяма застъпваща дължина. Дължината се изчислява като сума от „крачето“, разликата в нивата и застъпването над ниво 2. Позициите винаги са от 1 до 4. Закръглението се определя в mSetup

Армировката в колоната в план може лесно да се изчертае с командите от Група 2.

Всички команди от Група1 – чертане на армировка на конструктивни елементи:

Вашият коментар