Надстройка на AutoCAD за строителни инженери Виж възможностите Поръчай Текущи промоции Log In
Open
X

Cul – армировка на затворено тънкостенно сечение (шахта)..

CUL – Армировка на шахта /резервоар/водосток

С този инструмент може да се начертае: армировка на затворено тънкостенно сечение от типа на шахта, правоъгълен резервоар, подлез и т.н.

Стартиране на командата:

  • от клавиатурата: CUL  (или промененото mSetup -> Команди)
  • от лента с инструменти (toolbar).

Използва се за:

Чертане на изчертаване на армировка на затворено тънкостенно сечение от типа на шахта, правоъгълен резервоар, подлез и т.н.

Резултат от изпълнение на командата:

След изпълнение на командата сечението е армирано и армировката е изкарана и надписана отвън

Разпределение на обектите по слоеве.

  • Щриховка, оразмерителни стилове, линиите за сечение, армировка, текстът и блоковете се изчертават според  зададените от в mSetup слоеве и стилове.
  • Височината на текста е според зададената в mSetup.
  • Може да се задава цвят на всеки диаметър армировка. Това става в подпрозореца  „Цветове“ от mSetup
  • Цвета, бетонното покритие , както и диаметъра на надлъжната армировка(тази която се чертае) се задават от подпрозореца „Арм“ на mSetup , на

Въвеждане на входни данни. 

Входните данни се задават чрез следния диалогов прозорец:

Панел „Избор“

С този панел се указва с какъв обект в AutoCAD e начертан кофражния план на сечението. Избора е между Полилиния/Линия/Точки.

Pline Тази опция се избира когато сечението е начертано с две затворени полилинии.

Line Тази опция се избира когато сечението е начертанo с линии (Обекти тип „LINE“)

Точки Възможност да се изберат 4 точки. Важно е последователността да е от долу ляво на горе дясно.

Панел „Надлъжна армировка“

Отвън При този избор надлъжната армировка се изчертава отвън;

Отвътре При този избор надлъжната армировка се изчертава отвътре;

Панел „S-ove“

Без При този избор не се изчертава „S’-образна армировка;

„S“ Изчертава се „S’-образна армировка (с формата на латинска буква „S“);

„C“: Изчертава се „C’-образна армировка (с формата на бтлгарска буква „C“);

Изкарва армировка:  При включена отметка армировката се изкарва и надписва извън сечението.

Кука 1: Дължина на Кука 1 – куката на напречната външна армировка;

Кука 2: Дължина на Кука 2 – куката на напречната вътрешна армировка;

Брой: Въвежда се броят на напречната армировка;

Диаметър: Въвежда се диаметъра на напречната армировка;

Стъпка: Въвежда се стъпката на напречната армировка;

Важно: Всички размери се въвеждат в cm;

Начин на действие.

След стартиране на командата се въвеждат данните в диалоговия прозорец. При натискане на бутона ОК, AutoCAD влиза в режим на чертане и  очаква избор на Pline/Line/Points в зависимост от това какво е указано в Панел „Избор“>
След избор на обекти се изчертава армировката.

Пример:

При различни входнни данни се получават различни резултати.

Надлъжна армировка отвътре и „S“ образна армировка. Кука 1=10, Кука 2 = 50:

Надлъжна армировка отвън и „C“ образна армировка. Кука 1=15, Кука 2 = 15:

Без изкарване на армировката, и без „S“-образна армировка:

Всички команди от Група1 – чертане на армировка на конструктивни елементи: