Надстройка на AutoCAD за строителни инженери Виж възможностите Поръчай Текущи промоции Log In
Open
X

b0-b5 – Чертане на стреме.

b0-b5 -чертане на напречна армировка

Това са набор от 6 команди като всяка от тях служи за чертане на стреме. Разликата е в разположението на куката. С b5 се чертае стреме под формата на триъгълник.

Стартиране на командата:

  • от клавиатурата: bо , b1 , b2 , b3 , b4, b5
  • от лента с инструменти (toolbar).

Използва се за:

Чертане на стреме при посоченa надлъжна армировка. Разликата е в позицията на куката.

Резултат от изпълнение на командата:

b1С командата b5 се изчертава триъгълно стреме:

b5Видео 1

Разпределение на обектите по слоеве.

  • Армировката  е в слоя за армировка зададен в подпрозореца „Слоеве“ на mSetup,
  • Цветът, бетонното покритие, и диаметърът на напр. и надлъжната армировка се задават от подпрозореца „Арм“ на mSetup; Дълината на куката се задава също от там

Въвеждане на входни данни. 

Тази команда не изисква въвеждане на данни чрез диалогов прозорец.

Начин на действие.

След стартиране на командата AutoCAD влиза в режим на избор на точки. Командата изисква последователно да се изберат:

Точка 1:  Избира се една диагонална точка , без значение коя;

Точка 2:  Избира се втора диагонална точка , без значение коя;

Изберете горна дясна точка за копиране на стреме:  Командата изисква от потребителя да въведе точка където ще се начертае изваденото от сечението стреме. Възможно е да не се чертае като се прекъсне действието на командата с Enter или Escape.

Няма значение и последователността на избор. Важно е да се „зумне“ чертожната област, така че контурът на бетонното сечение да изпълва голяма част от монитора. AutoCAD притежава този недостатък че ако всички обекти са много малки се включва режима за прихващане към точки и не се получава търсения резултат.

При комбиниране с другия набор от команди  a0-a5  се получва бързо изчертаване на напречно сечение на греда/колона. За командата b5 е необходимо всички точки да се изберат в посочената последователност.

Всички команди от Група2 – чертане на стремена:

Вашият коментар