Надстройка на AutoCAD за строителни инженери Виж възможностите Поръчай Текущи промоции Log In
Open
X

a0-a4 – Чертане на стреме.

a0-a4 -чертане на стреме

Това са набор от 5 команди като всяка от тях служи за чертане на стреме. Разликата е в разположението на куката.

Стартиране на командата:

 • от клавиатурата: ао , а1 , а2 , а3 , а4
 • от лента с инструменти (toolbar).

Използва се за:

Чертане на стреме при посочени точки от бетонно сечение. Разликата е в позицията на куката.

Резултат от изпълнение на командата:

Чертане на стреме с mCAD1Видео 1

Разпределение на обектите по слоеве.

 • Армировката  е в слоя за армировка зададен в подпрозореца „Слоеве“ на mSetup, Текстовите обекти са в слоя за текст 1 зададен също в „Слоеве“ на mSetup;
 • Височината на текста е според зададената в mSetup;
 • Цветът, бетонното покритие, и диаметърът на напр. и надлъжната армировка се задават от подпрозореца „Арм“ на mSetup; Дълината на куката се задава също от там
 • При надписването на извадената армировка се задават следните параметри отподпрозореца „Арм“ на mSetup:
  • Бет. покритие (дължини):  Бетонното покритие скоето се изчисляват дължините на огъвките;
  • Диаметър (надписване):  Диаметъра с който се надписва стремето
  • дължините на огъвките;
  • Стъпка(надписване):  Стъпката с който се надписва стремето;
  • Дължина на куката:  Дължината с която се чертае и изчислява куката на стремето;

Въвеждане на входни данни. 

Тази команда не изисква въвеждане на данни чрез диалогов прозорец.

Начин на действие.

След стартиране на командата AutoCAD влиза в режим на избор на точки. Командата изисква последователно да се изберат:

Точка 1:  Избира се една диагонална точка , без значение коя;

Точка 2:  Избира се втора диагонална точка , без значение коя;

Изберете горна дясна точка за копиране на стреме:  Командата изисква от потребителя да въведе точка където ще се начертае изваденото от сечението стреме. Възможно е да не се чертае като се прекъсне действието на командата с Enter или Escape.

Няма значение и последователността на избор. Важно е да се „зумне“ чертожната област, така че контурът на бетонното сечение да изпълва голяма част от монитора. AutoCAD притежава този недостатък че ако всички обекти са много малки се включва режима за прихващане към точки и не се получава търсения резултат.

При комбиниране с другия набор от команди  b0-b5  се получва бързо изчертаване на напречно сечение на греда/колона.

Пример:

При използване на една от четирите команди се получава следният резултат:

a1

Всички команди от Група2 – чертане на стремена:

Вашият коментар