Надстройка на AutoCAD за строителни инженери Виж възможностите Поръчай Текущи промоции Log In
Open
X

c1 – Армировка на кръгла колона.

C1 – Армировка на кръгло сечение (колона)

С този инструмент може да се начертае армировка на кръгло сечение, което може да е колона / пилот.

Стартиране на командата:

  • от клавиатурата: C1  (или промененото mSetup -> Команди)
  • от лента с инструменти (toolbar).

Използва се за:

Чертане на изчертаване на армировка на кръгло стоманобетонно сечение.

Резултат от изпълнение на командата:

След изпълнение на командата сечението е армирано съгласно въведените данни.

Разпределение на обектите по слоеве.

  • Може да се задава цвят на всеки диаметър армировка. Това става в подпрозореца  „Цветове“ от mSetup
  • Цвета, бетонното покритие , както и диаметъра на надлъжната армировка(тази която се чертае) се задават от подпрозореца „Арм“ на mSetup

Въвеждане на входни данни. 

Входните данни се задават чрез следния диалогов прозорец:Избор на колона Използва  в случай в който има начертан кръг с размерите на стоманобетонното сечение;

Изчертаване на колона Използва се в случай когото искаме да се изчертае и стоманобетонното сечение на колоната;

Диаметър Въвежда се диаметъра на колоната

Панел „Армировка“

Насл. Армировка При включена отметка се изчертава надлъжната армировка;

Куки При включена отметка се изчертават куките на стремената. При изключена се предполага че е армирана със спирала;

Брой надл. пръти:  Въвежда се броят на надлъжните пръти.

Начин на действие.

След стартиране на командата се въвеждат данните в диалоговия прозорец. При натискане на бутона ОК, AutoCAD влиза в режим на чертане и  очаква избор на  огръжност/ точка в зависмост от отметката  „Избор на колона:/Изчертаване на колона:“. След като потребителя направи своя избор се изчертава армировката.

Пример:

При различни входни данни се получават следните армирани сечения:

Всички команди от Група1 – чертане на армировка на конструктивни елементи: