Надстройка на AutoCAD за строителни инженери Виж възможностите Поръчай Текущи промоции Log In
Open
X

TL – Команда за надписване на дължина на армировка.

TL – Команда за надписване на дължина на армировка

С този инструмент може да се: надпише дължината на армировка с възможност да се закръгли на 0, 1, 5 cm; Командата работи при дължина на армировка на подпорна стена, колона, шайба, греда, плоча и др.

Стартиране на командата:

  • от клавиатурата: TL  (или промененото mSetup -> Команди)
  • от лента с инструменти (toolbar).

Използва се за:

Командата  TL надписва армировъчен прът. Може да работи в няколко режима, в зависимост колко обекта са избрани.

Резултат от изпълнение на командата:

TL1Видео 1

След изпълнение на командата  се виждат четири  промени:

  1. Променени са височините на двата текста , съобразно зададените в mSetup;
  2. Променено е отстоянието на двата текста – вече са подравнени на еднакво разстояние спрямо линията;
  3. Променен е ъгълът на завъртане на текстовете –  успоредни са на линията;
  4. Пренаписани със стойност която съответства на дължината на линията.

Разпределение на обектите по слоеве.

Въвеждане на входни данни. 

Тази команда не изисква от потребителя въвеждане на входни данни чрез диалогов прозорец.

Начин на действие.

След стартиране на командата АutoCAD  влиза в режим на избор на обекти. Тук на потребителя се предоставят три възможности:

Вариант 1:   Избор само на линия.

Надписване на армировка с mCAD1

TL2

При този избор командата извършва две действия: Надписва армировъчната линия която е без текст. Истинската незакръглена дължина се запиисва в информационната лента.

Вариант 2:   Избор само линия и текст. Избира се текста в който се записва дължината на линията.

TL3
TL2

В този случай текста бива пренаписан със стойност равна на дължината на линията. Променена е стойността, височината и наклона на текста. Отново в информационната лента се записва стойността.

Вариант 3Избор линия и два текста:

TL4
TL2

В този случай горният текст бива пренаписан със стойност равна на дължината на линията. В долния текст се вмъква стойноста на общата дължина на армировката. В случай че има огъвки, сумата може да се коригира със SML.

Важно:

Командата TL има възможност да променя шест настройки. Те се задават в подпрозореца TL на „mSetup“. Прозорецът изглежда така:Надписване на армировка с mCAD2Височини:  Включва / Изключва промяна на височината на текста. При включена ключена отметка TL променя височината на текста съгласно зададената като „Височина на основен текст“ в mSetup ;

Дължини:  Включва / Изключва пренаписването на дължината. При включена отметка TL променя стойността на текста и пренаписва дължината, като може да е закръглена на 0, 1, 5. Задава се в mSetup ;

Текстов стил:  Включва / Изключва промяна на текстовия стил; При включена отметка TL променя текстовия стил съгласно зададения като „Текстов стил на основен текст“ в  mSetup ;

Отстояние:  Включва / Изключва преместването на текста спрямо линията; При включена отметка TL измества текста на фиксирано разстояние. Разстояние се изчислява с израза (о.1 * ltscale). При мащаб М1:50 текстът е на разтояние 0,1*50=5 чертожни единици;

Ъгъл:  Включва / Изключва завъртането на текста спрямо линията. При включена отметка TL променя ъгъла на текста съгласно наклона на армировката. mCAD изчислява наклона така че, чертежа да е четим винаги от долу и от дясно.

Слой:  Включва / Изключва промянта на слоя на текста. При включена отметка TL променя слоя на текста съгласно слоят за основен текст зададен подрозореца „Слоеве“ на mSetup.

Всички команди от Група4 – Още команди за армировка:

Вашият коментар