Надстройка на AutoCAD за строителни инженери Виж възможностите Поръчай Текущи промоции Log In
Open
X

ArmEdit – Редактиране на група на надписи на армировка.

ArmEdit – Редактиране на група на надписи на армировка

С този инструмент може да се радактират всички надписи от чертеж и да им се зададат еднакви :брой, диаметър, дължина или стъпка.

Стартиране на командата:

  • от клавиатурата: АЕ  (или промененото mSetup -> Команди)
  • от лента с инструменти (toolbar).

Използва се за:

Командата  АЕ избира всички текстове които са написани под формата
22N10x365/15 и променя, броя, диаметъра, дължината или стъпката на всички  избрани текстове.

Резултат от изпълнение на командата:

Редактиране на група текстове с mCAD1

Редактиране на група текстове с mCAD2

Видео 1

След изпълнение на командата се сменят само тези стойности които са зададени. На показания по-горе чертежса избрани два текста на които диаметъра е сменен от N8 na N10.

Разпределение на обектите по слоеве.

Тази команда променя само съдържанието на текста, без неговите характеристики.

Въвеждане на входни данни. 

Командата не изисква въвеждане на входни данни.

Начин на действие.

След стартиране на командата AutoCAD, влиза в режим на избор на обекти. Може да се избере само зона, или цял чертеж в зависимост от желанието на потребителя. След избор на зона, командата АЕ автоматично филтрира текстовете и на диалогов прозорец се показват само тези характеристики които с еднакви за всички обекти:

Редактиране на група текстове с mCAD3 Показани са четрири характеристики:

Брой:  Ако са избрани армировъчни текстове на които броят им е еднакъв се изписва броят, иначе остава празно. При попълване на нова стойност всички избрани армировки ще приемат тази стойност.

Диаметър:  Ако са избрани армировъчни текстове на които диаметъра им е еднакъв се изписва диаметъра, иначе остава празно. При попълване на нова стойност всички избрани армировки ще приемат тази стойност.

Дълж:  Ако са избрани армировъчни текстове на които дължината им е еднакъв се изписва дължината, иначе остава празно. При попълване на нова стойност всички избрани армировки ще приемат тази стойност.

Стъпка:  Ако са избрани армировъчни текстове на които стъпката им е еднакъв се изписва стъпката, иначе остава празно. При попълване на нова стойност всички избрани армировки ще приемат тази стойност.

Последния ред предлага избор на потребителя да избере измежду Ф/N. При смяна на типа армировка полетата Брой / Диаметър / Дълж / Стъпка се променят според еднаквите за конкретната арировка.

Пример:

Избрано е множство от текстове.

Редактиране на група текстове с mCAD5При отметка Ф – избират се само тези от стомана АI. Показват се еднаквите параметри, в случая диаметър и дължина.
Редактиране на група текстове с mCAD4При отметка N се избират само тези които са от стомана AIII. Показват се еднаквите параметри, в случая брой и диаметър.

Всички команди от Група4 – Още команди за армировка: