Надстройка на AutoCAD за строителни инженери Виж възможностите Поръчай Текущи промоции Log In
Open
X

SS – Чертане на междинна армировка при зададен брой.

SS – чертане на междинна армировка (при зададен брой)

С този инструмент може да се начертае: междинна армировка между две основни. Въвежда се общ брой на армировката.

Стартиране на командата:

  • от клавиатурата: SS  (или промененото mSetup -> Команди)
  • от лента с инструменти (toolbar).

Използва се за:

Командата SS изчертава окръжности, между две предварително посочени и брой. Улеснява изчертаване на армировката при бетонно сечение в разрез.

Резултат от изпълнение на командата:

ss1

Разпределение на обектите по слоеве.

  • Командата копира първата посочена армировка. Новите армировки притежават характеристики на обекта от който са копирани.

Въвеждане на входни данни. 

Тази команда не изисква въвеждане на входнни данни от диалогов прозорец.

Начин на действие.

След стартиране на командата се изисква следния избор от потребителя:

Изберете първата окръжност:  избира се една от двете окръжности;

Изберете втората окръжност:  избира се втората окръжност;

Въведете брой на окръжностите <6>:  въвежда се цифра. В този брой са включени и двете вече избрани, така че между тях ще се изчертая с 2 по-малко;

Програмата копира първата избрана окръжност, и копираните обекти притежават всички характеристики на първата – а именно цвят слой и т.н.

Командата функционира със всеки тип обекти но е предвидена за окръжности от армирано сечение.

Пример:

ss1На показания чертеж командата е изпълнена 4 пъти:

Между точка 1 и 2 със брой на окръжностите 4;

Между точка 2 и 4 със брой на окръжностите 3;

Между точка 4 и 3 със брой на окръжностите 4;

Между точка 3 и 1 със брой на окръжностите 3;

Прпоръки:

При комбиниране с набор от команди  b0-b5,  както и с командата за изчертаване на „S“ – образна армировка се се получава бързо изчертаване на напречно сечение на греда/колона.

Всички команди от Група4 – Още команди за армировка:

Вашият коментар