Надстройка на AutoCAD за строителни инженери Виж възможностите Поръчай Текущи промоции Log In
Open
X

SD – чертане на средна армировка при зададена стъпка.

SD – чертане на средна армировка (при зададена стъпка).

Командата  SD чертае средна армировка между две предварително посочени. Задава се стъпка.

Стартиране на командата:

  • от клавиатурата: SD  (или промененото mSetup -> Команди)
  • от лента с инструменти (toolbar).

Използва се за:

Командата  SD изчертава окръжности, между две предварително посочени. Задава се стъпката.

Резултат от изпълнение на командата:

sd1Разпределение на обектите по слоеве.

  • Командата копира първата посочена армировка. Новите армировки притежават характеристики на обекта от който са копирани.

Въвеждане на входни данни. 

Тази команда не изисква въвеждане на входнни данни от диалогов прозорец.

Начин на действие:

След стартиране на командата се изисква следния избор от потребителя:

Изберете първият обект:   Избира се една от двете окръжности;

Изберете вторият обект:   Избира се втората окръжност;

Въведете стъпка на армировката: <15>:   Въвежда се стъпката. Командата изчислява разстоянието и според него и стъпката вмъква необходимия брой окръжности; При следващо използване mCAD предлага за стъпка по подразбиране вече използваната.

Командата копира първата избрана окръжност, и копираните обекти притежават всички характеристики на първата – а именно цвят слой и т.н.Командата функционира със всеки тип обекти но е предвидена за окръжности от армирано сечение.

Прeпоръки:

При комбиниране с набор от команди  b0-b5,  както и с командата за изчертаване на „S“ – образна армировка се получва бързо изчертаване на напречно сечение на греда/колона.

Пример:

На показания пример командата SD е използвана два пъти: веднъж с окръжностите и веднъж с текстовите обекти:

Средна армировка с mCAD1Всички команди от Група4 – Още команди за армировка:

Вашият коментар