Надстройка на AutoCAD за строителни инженери Виж възможностите Поръчай Текущи промоции Log In
Open
X

MSP – Спецификация на армировката.

MSP – Спецификация на армировката

С този инструмент може да се: направи таблична спецификация.

Стартиране на командата:

 • от клавиатурата: MSP (или промененото mSetup -> Команди)
 • от лента с инструменти (toolbar).

Използва се за:

Командата  MSP изчертава табличка в която са описани дължините и килограмите на избраните армировки. Предпоставката е че всички армировки са написани според описаните по-долу правила.

Резултат от изпълнение на командата:

Спецификация с mCADРазпределение на обектите по слоеве.

 • Текстът в таблицата се чертае в зададения в  подпрозореца  „Слоеве“  mSetup слой за основен текст. Текстът „Спецификация на армировката“ се чертае в слоя за заглавен текст.
 • Текстовите стилове и височини се чертаят в съответствие със зададените в mSetup.
 • Линиите от табличката се изчертават в подпрозореца  „Слоеве“  mSetup .

Въвеждане на входни данни. 

Командата MSP не изисква въвеждане на входни данни чрез диалогов прозорец.

Начин на действие.

След стартиране на командата се  стартира следния диалогов прозорец:

Спецификация с mCAD 2Цял чертеж:   По подразбиране се избира цялата чертожна област от AutoCAD . Потребителя не избира област;

Зона:   Очаква се от потребителя да избере зона в която армировките ще бъдат специфицирани;

Проверка:   Използва се непосредствено след направа на спецификация! При избор на тази опция потребителя има възможност да избере диаметри които са специфициарани(това са текстове които са били обработени от програмата):

Спецификация с mCAD 4При избор на тази отметка се избират диаметри и възможността Move / Copy.  С това се предоставя възможност на потребителя да копира всички армировки които са специфицирани, и по този начин да види , примерно къде са всички армировки N12. Ако се избере опцията Move се преместват всички армировки които са били специфицирани. Така може да се види дали в чертежа е останала армировка която не е специфицирана. Причина за това би било неправилно записване.

Настройки:Спецификация с mCAD 3Командата MSP предлага възможност за проверка на максимален брой или максимална дължина. Тези критерии се задават в показания подпрозорец. Така може да се елиминират технически грешки в надписването ако по погрешка са надписани армировки 3N8x12000.

Стомана:    От тук се избира вида на армировката. За армировката означена със символа „N“ e възможен е избор измежду 4 типа : B500A / B500B / B500C / AIII / S500 .

Спецификация с mCAD 5

Общ брой:   Възможност за спецификация на повтарящи се елементи. При празно поле се приема, че броят на обектите е един.

Важно е да се знае: 

1.При изчертаване на таблицата се използва текущия текстови стил.От там зададената височина трябва да е нула иначе се получават неточности.

2. Диаметъра на програмата се изчислява, по формулата за лице на кръг. Възможно е да има неточности спрямо действителния диаметър, за това дължините се приемат като меродавни

Правила за коректно написан текст:

Програмата разделя армировъчния текст на дясна , средна и дясна част от записа на армировка.

Лявата служи за бройките, средната – вида на армировката (N/Ф) и за диаметъра, и дясната за дължината.

Валидни записи са показани тук:

MSP5Още за правила за писание:

MSP6И още правила за писане:

 • Избира обекти от типа ‘text’ без ‘mtext’ , ‘dimention’ ….
 • От избраните филтрира само тези които имат последователност от символи N14x , Ф8x N22x, N8x,…….Или това е ‘средна част’.
 • Лявата част може да текст от типа:
4
2×3
(3+3)
 стр. 4
стр. 2×3
стр. (3+3)
2x(3+4)
(3+4)x4
 • Дясната част може да текст от типа:

800
(900-1200)
(10000-8000)

 •  Всяка комбинация от лява дясна и средна част БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ на броя на символите, се смята.
 •  Запис от типа на
2x(3N14x360)
не е валиден и трябва да е записан като
 2x3N14x360
 •  Ф6 се замества автоматично със Ф6,5
 •  Символите за двата основни типа армировка и символът за умножение се задават в Подпрозорецът „Арм“ на mSetup :Спецификация с mCAD 6

Пример1:

При зададени в единия случай 1 брой в другия случай – 35 броя.

MSP7Проверка зададено да се провери N12:

MSP8Командата избира всички специфицирани позиции с посочения диаметър:

MSP9Избор на опцията MOVE:

MSP10При тази възможност за проверка всички специфицирани армировки биват отместени извън рамките на чертежа. Всеки текст който остава в чертежа не е специфициран.

В случая има една позиции 34N12*565 – не е охваната от спецификатора и не присъства като количество в общата таблица.MSP11

Пример2:

Спецификация при различни символи (случайно избрани за целта на примера):

 • Основната армировка се бележи с „B“ (вместо с познататото N)
 • Второстепенната армировка се бележи с „L“ (вместо с познататото Ф)

Спецификация с mCAD 7

Пример3:

След версия 7 е въведа и възможността да се сумира количеството армировка AI и AIII:

В дясно са генерирани две спецификация, в единия случай когато имаме един брой , после когато елементите са 3.

Всички команди от Група4 – Още команди за армировка:

Вашият коментар