Надстройка на AutoCAD за строителни инженери Виж възможностите Поръчай Текущи промоции Log In
Open
X

TARM – сортиране на количество армировка.

TARM – сортиране на количество армировка. (Покритие на М-диаграма в плоча)

С този инструмент може да се: изходната армировка от изчислителна програма.

Стартиране на командата:

  • от клавиатурата: tArm(или промененото mSetup -> Команди)
  • от лента с инструменти (toolbar).

Използва се за:

Командата  TARM сортира изходни файлове от изчислителни програми. Изхода е армировка в сm2 за всеки възел от мрежата с крайни елементи.

Резултат от изпълнение на командата:

Tarm1  На чертежа в ляво е показан изход от изчислителна програма, която е извадила количеството армировка във всеки възел. На чертежа в дяснo всеки текст е сортиран в отделен слой.

Разпределение на обектите по слоеве.

Командата сменя слоя на текста според стойността му.

Въвеждане на входни данни. 

При стартиране на командата се появява следния диалогов прозорец:

Стъпка:  Избира се стъпка на армировката;

Критерии за сортиране: – След избор на стъпка командата автоматично изчислява армировката на метър линеен за диаметрите от N8 до N18 и създава слоеве. При стъпка 15 см програмата създава слой 6,67N8 , 6.67N10…..6.67N18.  и цветовете се избират от потребителя. При натискане на бутона OK, всеки текст преминава в съответния слой,  в последващо изключване на слоевете може визуално да определи дали е покрита зоната с тази армировка. При посочване на стъпка, границите между слоевете се изчисляват автоматично, но възможността да бъдат пренаписани от потребителя остава.

При избор на стъпка критериите за сортиране се попълват автоматично. Но при различно желание е възможно потребителя да зададе свои граници.

Начин на действие.

tArm сравнява в коя граница попада стойността на текста и автоматично го премества в съответния слой.

Пример:

При задаване на стъпка 10 сm, автоматично се задават съответните слоеве и текста бива сортиран в тях:

При стъпка 20 см.

При стъпка 30 см

Оставя се възможност и на потребителя да зададе своите предпочитания за граници:

Всички команди от Група4 – Още команди за армировка:

Вашият коментар