Надстройка на AutoCAD за строителни инженери Виж възможностите Поръчай Текущи промоции Log In
Open
X

CBN – копиране на името на име на блок в текст (надписване на метални профили).

CBN – копиране на име на блок в текст (надписване на метални профили)

Командата  CBN копира име на блок и го вписва в избран текст. Ако блока е метален профил а текста е от вида Гр.1 (HEA…), то името на блока се вписва между скобите.

Стартиране на командата:

  • от клавиатурата: CBN (или промененото mSetup -> Команди)
  • от лента с инструменти (toolbar).

Използва се за:

Командата  CBN копира името на блока и го вписва в избран текст. Ако блока е метален профил а текста е от вида Гр.1 (HEA…), то името на блока се вписва между скобите.

Резултат от изпълнение на командата:

CBNВидео 1

Бързо надписване на монтажни планове

Разпределение на обектите по слоеве.

Тази команда не създава нови обекти. Променя само съдържанието на съществуващи обекти от типа „TEXT“.

Въвеждане на входни данни. 

Тази команда не изисква от потребителя въвеждане на входни данни чрез диалогов прозорец.

Начин на действие.

След стартиране на командата  на командния ред на AutoCAD се изписват следните съобщения:

Изберете блок:   Изисква се от потребителя да избере блок (Командата прочита името му);

Изберете текст за вмъкване: –Избира се текст в който се вмъква името на блока. Тук има два варианта:

  • тексттексттекст – пренаписва се
  • теекссттекст(име на метален профил) текст – пренаписва само между скобите.

Всички команди от Група7 – Команди за промяна на блокове