Надстройка на AutoCAD за строителни инженери Виж възможностите Поръчай Текущи промоции Log In
Open
X

Bsubst – подмяна на блок с един или без атрибути.

Bsubst – Команда която заменя един блок с друг.

Командата Bsubst служи за „подменяне“ на блок с един или без атрибути. Възможно е да се подменят различни блокове за  позиции, коти. сечения…като се запaзва стойността на атрибута който притежават.

Стартиране на командата:

  • от клавиатурата:Bsub  (или промененото mSetup -> Команди)
  • от лента с инструменти (toolbar).

Използва се за:

Командата Bsubst служи за „подменяне“ на блокове с един или без атрибути. Възможно е да се подменят различни блокове за  позиции, коти. сечения…като се запaзва стойността на атрибута който притежават.

Подмяна на един блок с друг блок в средата на AutoCAD

Подмяна на един блок с друг в средата на AutoCAD

Резултат от изпълнение на командата:Резултат: Блоковете за позиции са подменени.

Разпределение на обектите по слоеве.

Новите блокове се вмъкват в текущия слой.

Въвеждане на входни данни. 

След извикване на командата се показва следния диалогов прозорец:Име на блок, който се подменя : Въвежда се името  на блока който желаем да се подмени. С бутона „->“ може да се избере и блока , като името се генерира автоматично;

Име на блок, който се вмъква : Въвежда се името  на блока който желаем да се вмъкне. С бутона „->“ може да се избере и блока , като името се генерира автоматично;

Изтрива стар блок : При включена отметка стария блок се изтрива. Ако не е включена остават и новия и стария блок.

Начин на действие.

След въвеждане на данните в диалоговия прозорец се затваря и изисква от потребителя избор със следното съобщения в командния ред:

Изберете зона или < ENTER > за цял чертеж:  Избира се зона или клавиша „ENTER“  за избор на цялата чертожна област.

След този избор командата подменя всички блокове. Възможно е да се заменят блокове с един атрибут като се копира стойността на атрибутите. Командата работи и с блокове без атрибути.

Всички команди от Група7 – Команди за промяна на блокове