Надстройка на AutoCAD за строителни инженери Виж възможностите Поръчай Текущи промоции Log In
Open
X

ChAtCol – промяна на цвета на атрибут в блок.

ChAtCol – промяна на цвета на атрибут в блок.

Командата ChAtCol служи за промяна на цвят на атрибут без да се редактира блока. Допустимо е блок с едно име да има има копия с различен цвят на атрибута

Стартиране на командата:

  • от клавиатурата:ChAC (или промененото mSetup -> Команди)
  • от лента с инструменти (toolbar).

Използва се за:

Командата ChAtCol служи за промяна на цвят на атрибут без да се редактира блока. Допустимо е блок с едно име да има има копия с различен цвят на атрибута

Резултат от изпълнение на командата: Блокове с атрибути 1,3,4 са с променен цвят на атрибута.

Разпределение на обектите по слоеве.

Командата не променя слоевете в които принадлежат обектите.

Въвеждане на входни данни. 

След извикване на командата се следват указанията на командния ред:

Посочете блок: Посочва се типа блок.

Изберете блок или зона за промяна: Командата влиза в режим на избор. Може да се избере единичен блок или зона. При избор на зона, командата избира само тези блокове, които са типа на предходно избрания.

След избор на блокове  се извежда диалоговия прозорец на АutoCAD за избор на цветове:

От потребителя се очаква да избере новия цвят на атрибута, който е избран за промяна.

 Начин на действие.

След избиране на блокове за промяна на атрибути и избор на нов цвят, на атрибутите на избраните блокове им се променя цвета. Допуска се атрибутите на един и същи блок да имат различен цвят.

Всички команди от Група7 – Команди за промяна на блокове