Надстройка на AutoCAD за строителни инженери Виж възможностите Поръчай Текущи промоции Log In
Open
X

FMAX – Команда за търсене на позиция на армировка.

FMAX – Команда за търсене на най-голяма стойност измежду позиции

Командата  fmax служи за намиране на най-голяма стойност на позиция на армировка в избрана зона от чертожната област на AutoCAD . По този начин лесно се следи номерацията при армировъчен план с много позиции и не е необходимо да се помни коя е максималната.

Стартиране на командата:

  • от клавиатурата: CBA  (или промененото mSetup -> Команди)
  • от лента с инструменти (toolbar).

Използва се за:

Командата  fmax служи за намиране на най-голяма стойност на блок в избрана зона от чертожната област на AutoCAD .

Резултат от изпълнение на командата:

Fmax1

Изписва се максималната позиция. При чертеж с много позиции е важно за да се започне от следващата.

Разпределение на обектите по слоеве.

Тази команда не създава нови обекти.

Въвеждане на входни данни. 

Тази команда не изисква от потребителя въвеждане на входни данни чрез диалогов прозорец.

Начин на действие.

След стартиране на командата се изисква от потребителя да следва командния ред :

Изберете блок с атрибути:   Избира се един блок, който служи само за прочитането на името;

Изберете зона за търсене:   Избира се зона в която ще се търси. Може да се напише „all“ на командния ред и така ще се търси в цялата чертожна област;

При включена отметка „Вход/изход в диалого прозорец“ от mSetup резултата се показва в диалогов прозорец:

%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%81-mcad1Независимо дали е включена или отметката резултата се показва и в командния ред.

Всички команди от Група7 – Команди за промяна на блокове

Вашият коментар