Надстройка на AutoCAD за строителни инженери Виж възможностите Поръчай Текущи промоции Log In
Open
X

IA – Вмъкване на антетка и забележки.

IA – Вмъкване на антетка и забележки

Командата IA вмъква предварително направени блокове за антетка и забележки. Има възможност да подмени старата антетка като с копират стойностите на атрибутите от старата в новата.

Стартиране на командата:

  • от клавиатурата: IA  (или промененото mSetup -> Команди)
  • от лента с инструменти (toolbar).

Използва се за:

Командата IA вмъква предварително направени блокове за антетка и забележки. Има възможност да подмени старата антетка като с копират стойностите на атрибутите от старата в новата.

Резултат от изпълнение на командата:

Преди изпълнение:Командата намира всички рамки (вмъкнати с IB).

След изпълнение:След прилагане на командата се вмъкват блокове за антетки и/или блокове за зебележки.

Командата IA намира всички рамки които се намират в чертежа и вмъква антетка и/или забележки. Антетката се вмъква в долния десен ъгъл, като за целта трябва да има такава точка на вмъкване. Забележките се вмъкват в горния десен ъгъл като за целта трябва да имат такава точка на вмъкване.

Разпределение на обектите по слоеве.

И антетката и забележките се вмъкват в текущия слой.

Начин на действие.

След стартиране на командата се визуализира следния диалогов прозорец:Вмъкване на антетка:   Отметка която указва дали да се вмъква блок за антетка или не;

Вмъкване на забележки:   Отметка която указва дали да се вмъква блок за забележки или не;

Панел „Нова антетка“

Нова:   При тази опция се вмъква изцяло нова антетка без да се взима под вниманието наличието на стара;

Подмяна:   Тази опция ни дава възможност да подменим антетката като се копират стойностите от вече съществуващата;

СТАРА антетка:   Въвежда се името на съществуващата антетка. С бутона „->“ може да се избере и блока на самата антетка;

НОВА антетка:   Въвежда се името на антетката която ще се вмъкне. С бутона „->“ може да се избере и блока на самата антетка;

Панел „Подмяна на антетка“

ИЗТРИВАНЕ на стара антетка:   При включена отметка се изтрива старата антетка;

ПРЕМЕСТВАНЕ НА  стара антетка:   При включена отметка се премества старата антетка;

Преместване със[см]:   При указано преместване в предходната отметка старата антетка се мести със въведената стойност надясно;

Копиране на стойности:   Ако тази отметка е включена стойностите на старата антетка се копират в новата.Копират се само стойностите на атрибутите които са  записани в панела MB na mSetup;

Панел „Забележки“

Забележки:   Въвежда се името на блока за забележки който да се вмъква. С бутона „->“ може да се избере и блока на забележките;

Важно: Необходимо е бкоковете да са дефинирани в чертежа или да са налични като външен файл „DWG“ в директорита на текущия чертеж.

Всички команди от Група7 – Команди за промяна на блокове

Вашият коментар