Надстройка на AutoCAD за строителни инженери Виж възможностите Поръчай Текущи промоции Log In
Open
X

IB – Команда за вмъкване на блокове в AutoCAD.

IB – Команда за вмъкване на блокове в AutoCAD;

Командата  IB служи за вмъкване на блок от база данни, които се намират на локалното дисково пространство.

Стартиране на командата:

  • от клавиатурата: IP (или промененото mSetup -> Команди)
  • от лента с инструменти (toolbar).

Използва се за:

Командата  IB служи за вмъкване на блок от база данни, които се намират на локалното дисково пространство. Предлага се и възможност за допълване на базата данни от потребителя

Резултат от изпълнение на командата:

Резултата е вмъкнат блок, на кота, ниво, символ за сечение…

Разпределение на обектите по слоеве.

Вмъкнатия профил се копира в слоя за СИМВОЛИ, въведен в подпрозореца Слоеве на mSetup ;

Въвеждане на входни данни. 

Тази команда не изисква от потребителя въвеждане на входни данни чрез диалогов прозорец.

Начин на действие.

След стартиране на командата се появява следния диалогов прозорц при който може да се избере между вмъкване на блок за: Позиция, Сечение, Верт. котва. Хор. Кота, Ревизия, Рамка

Вмъкване на блок за Позиция:

Вмъкване на блок за Сечение:

Вмъкване на блок за Вертикална кота:
Вмъкване на блок за Хоризонтална кота:

Вмъкване на блок за Ревизия:

Вмъкване на блок за Рамка
Вмъкване на лично дефиниран блок

 

Стойност: Попълва се атрибута на вмъквания блок;

Ъвъл: Попълва се ъгъла в градуси на вмъквания блок;

При избор на отметката рамка Потребителя може да избере между над 140 рамки които са сортирани според тяхната широчина:

Вмъкване на рамка с височина 594мм (А1)

Вмъкване на рамка с височина 898мм

Вмъкване на рамка с височина 841мм (А0)

Важно:  Дефинициите на блоковете се намират в се намират в следните файлове, където са дефинирани в М1:1

Позиция:   Дефиницята на блока се намира във файла C:\Mcad\POS.dwg;
Сечение:   Дефиницята на блока се намира във файла C:\Mcad\SEC.dwg;
Вертикална кота:   Дефиницята на блока се намира във файла C:\Mcad\level.dwg;
Хоризонтална кота:   Дефиницята на блока се намира във файла C:\Mcad\level-h.dwg;
Ревизия:   Дефиницята на блока се намира във файла C:\Mcad\Revision.dwg;
Рамка: Всички чертежи на рамки се намират в директорията C:\mcad\_blocks\frames…, При желание всеки потребител може да ги коригира така че да са съвместими с личния стил на създаване на Плотиране с AutoCAD. Не трябва да се променят размерите или да се мести чертежа спрямо координатната система;

 

Вмъкване на лични блокове: Избира се блок в някоя от четирите категории:
с атриб:       Вмъква някой от предварително дефинирани блокове без атрибути намиращи се в папката  C:\mCAD\_blocks\User1; Потребителя може сам да си създаде блок. При вмъкването новия блок носи името на файла.Във файла не трябва има блок, който се казва като файла;

без атриб:   Вмъква някой от предварително дефинирани блокове с един атрибут намиращи се в папката  C:\mCAD\_blocks\User2; Потребителя може сам да си създаде блок. При вмъкването новия блок носи името на файла.Във файла не трябва има блок, който се казва като файла;

дин М1:…:   Вмъква някой от предварително дефинирани динамични блокове намиращи се в папката  C:\mCAD\_blocks\User3. Уваличават се съгласно мащаба.Във файлът е дефиниран динамичния блок. Името на блока не трябва да съвпада с името на файла! В тази папка са динамични блокове, като символи за заварки, сечения  с манипулатори и др.

дин М1:1:    Вмъква някой от предварително дефинирани динамични блокове намиращи се в папката  C:\mCAD\_blocks\User4. Не се уваличават се съгласно мащаба. Във файлът е дефиниран динамичния блок. Името на блока не трябва да съвпада с името на файла!В тази папка са бездименсионни блокове, като болтове, гайки и т.н.

За бързо създаване на PLT i PDF файлове виж командите Mpl i Mpdf ;

Всички команди от Група7 – Команди за промяна на блокове

Вашият коментар