Надстройка на AutoCAD за строителни инженери Виж възможностите Поръчай Текущи промоции Log In
Open
X

Sbl – номериране на Блокове в AutoCAD.

Sbl – номерация на Блокове в AutoCAD (номера на конструктивни елементи)

С този инструмент може да се номерират елементи в последователен ред в зависимост от „X“ , или „Y“ – координатата им

Стартиране на командата:

  • от клавиатурата: SBL  (или промененото mSetup -> Команди)
  • от лента с инструменти (toolbar).

Използва се за:

Командата  SBL надписва надписва елементи във възходящ или низходящ ред според тяхното разположение в чертожната област.

Резултат от изпълнение на командата:

%d0%b1%d1%8a%d1%80%d0%b7%d0%be-%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d1%81-mcad1След изпълнение на командата всички елементи са номерирани в съответствие с тяхното разположение.

Разпределение на обектите по слоеве.

Командата не създава нови обекти. Променя съдържанието на вече съществуващи.

Въвеждане на входни данни. 

Тази команда не изисква от потребителя въвеждане на входни данни чрез диалогов прозорец.

Начин на действие.

След стартиране на командата на командния ред на АutoCAD  се следват съобщенията:

Изберете Block с атрибут:  Избира се блок с Атрибут, на който SBL прочита името;

Изберете зона или < ENTER > за цял чертеж: Изибра се зона в която да се номерират елементите. Ако се натисне клавиша ENTER, се избира целият чертеж;

След тези това командата продължава в два режима:

Режим 1: – при включена отметка „Вход/Изход в диалогов прозорец“

%d0%b1%d1%8a%d1%80%d0%b7%d0%be-%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d1%81-mcad4

Въведете номер за промяна:   Въвежда се началния номерът от който да започне номерирането;

Въведете стъпка на нарастване:   Въвежда се стъпката с която ще нараства номерирането. Възможно е да се въведе отрицателна стойност.

Нарастване по координатни оси:   Избира се критерии за сортиране на избраните елементи.

  • „+X“ – първи е този с минимална „X“ – координата;
  • „+Y“ – първи е този с минимална „Y“ – координата;
  • „-X“  – първи е този с максимална„X“ – координата;
  • „-Y“  – първи е този с максимална„X“ – координата;

Режим 2: – при изключена отметка „Вход/Изход в диалогов прозорец“

Същите съобщения се въвеждат от командния ред:

Въведете номер за промяна:   Въвежда се началния номерът от който да започне номерирането;

Въведете стъпка на нарастване:   Въвежда се стъпката с която ще нараства номерирането. Възможно е да се въведе отрицателна стойност.

Нарастване по координатни оси:   Избира се критерии за сортиране на избраните елементи. В

Пример1.

Тук командата е приложена два пъти:

Първо се номерират всички елементи по верикала „+Y“, нарастване 1 и започване от 1:%d0%b1%d1%8a%d1%80%d0%b7%d0%be-%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d1%81-mcad2

Първо се номерират всички елементи по верикала „+X“, нарастване 1 и започване от 6:%d0%b1%d1%8a%d1%80%d0%b7%d0%be-%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d1%81-mcad3

И крайният резултат:%d0%b1%d1%8a%d1%80%d0%b7%d0%be-%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d1%81-mcad6

Пример2.

При въвеждане на буква в полето „Начален номер:“ номерирането става съгласно Българската азбука.
Важно е буквата „А“ да е изписана на кирилица.Всички команди от Група7 – Команди за промяна на блокове