Надстройка на AutoCAD за строителни инженери Виж възможностите Поръчай Текущи промоции Log In
Open
X

Задаване на слоеве в mCAD.

Задаване на слоеве в mCAD

 Изглед на диалоговия прозорец за настройки, стартиран с командата mSetup:
След натискане на бутона „Слоеве“ се появява подпрозореца, в който може да се промени името на слоя в който се изчертават обектите с командите на mCAD.

Изглед на подпрозореца за промяна на слоеве:Слоеве с mCAD2

Кратко описание на всеки слой:

Слой за БЕТОН:  Всички линии за изглед;

Слой за АРМИРОВКА:  Всички линии за армировка;

Слой за ОСН. ТЕКСТ:  Всички текстови надписи, които НЕ СА заглавни;

Слой за ЗАГЛ. ТЕКСТ:  Всички текстови надписи, които СА заглавни;

Височина Т1/Т2:  Граница между двата слоя за текст, използва се за командата SORT;

Слой за БЛОКОВЕ:  Всички блокове, символи и т.н.;

Слой за СКРИТИ ОБЕКТИ:  Обекти които са в пунктир.;

Слой за ЩРИХОВКА:  Тук се изчертава или сортира щриховката;

Слой за СТОМАНА: Слой който се използва за метални конструкции;

Слой за ОСИ:  използва се за осови линии;

Слой за КОЛОНИ:  използва се за колони в кофражен план;

Слой за СЕЧЕНИЯ:  използва се кофражни сечения на греди, стени от кофражен план;

Слой за СТЕНИ:  използва се предимно за сутеренни стени и шайби;

Слой за СЪЩЕСТВ:  При реконструкция, се изчертава вече построената конструкция;

Слой за ИЗТРИВАНЕ:  Използва се за паразитни обекти, които не е необходимо да се отпечатват;

Не всички слоеве се използват от командите на mCAD, обаче всички се създават при стартиране на mSetup., ако не са налични в чертежа. Възможно е да се зададе едно име на няколко слоя, така няма да се създават много празни слоеве, ако не са необходими.

Списъка на всички команди може да се види ТУК.