Надстройка на AutoCAD за строителни инженери Виж възможностите Поръчай Текущи промоции Log In
Open
X

Задаване на цветове на армировка в mCAD. Всеки диаметър може да се изчертае с различен цвят

Задаване на цветове на армировка в mCAD.

 Изглед на диалоговия прозорец за настройки, стартиран с командата mSetup:
След натискане на бутона „Цветове“ се появява подпрозореца, в който може да се промени цвета с който всички армировки се изчертават в  mCAD. По подразбиране цвета е „ByLayer“.

Изглед на подпрозореца за промяна на цветове:
При избор на някой от панелите за промяна на цвят, се извежда цветовата палитра на AutoCAD, от която може да се избере желаният цвят.

След въвеждане на настройките за цветове в mCAD, всеки диаметър се асоциира с  различен цвят и след начертаване на армировка  с командите BM, RW, CR2, DA, може визуално да се провери дали са въведени коректни диаметри.

Важно: Трябва да се внимава дали тези цветове не са в конфликт с цветовете за личния *.PLT стил. Може чертежа да не се разпечата коректно.

Списъка на всички команди може да се види ТУК.