Надстройка на AutoCAD за строителни инженери Виж възможностите Поръчай Текущи промоции Log In
Open
X

Настройки на командата HO (щриховка на отвор).

Настройки на командата HO (щриховка на отвор).

 Изглед на диалоговия прозорец за настройки, стартиран с командата mSetup:След натискане на бутона „Ho“ се появява подпрозореца, в който може да се променят настройки за работа с командата Ho

Изглед на подпрозореца за настройка на командата HO:Отстояние 1:  Задава се разстоянието от щриховката до края на отвор в чертожни единици;

Отстояние 2:  Задава се дебелината на щриховката в чертожни единици;

Графично Отстояние 1 и Отстояние 2 са показани при командата HO;

Списъка на всички команди може да се види ТУК.