Надстройка на AutoCAD за строителни инженери Виж възможностите Поръчай Текущи промоции Log In
Open
X

Настройки на командите Mpl и Mpdf(бързо създаване на plt файл).

Настройки на командите Mpl и Mpdf(бързо създаване на plt файл).

Настройки на командите Mpl и Mpdf(бързо създаване на plt файл)

Тук се задават настройки за бързо създаване на PLT и бързо създаване на PDF.
Изглед на диалоговия прозорец за настройки, стартиран с командата mSetup:След натискане на бутона „Mpl“ се появява подпрозореца, в който може да се променят настройки за бързо създаване на PLT и бързо създаване на PDF  със  mCAD. 

Изглед на подпрозореца за настройки на командата за създаване на plt/pdf файлове:

Име на антетка:  Въвежда се името на блока който съдържа антетката на чертежа;

Панел „Името на PLT/PDF сe създава чрез обединяване на следните стойности“ –  поредица от 6 клетки в които се въвеждат имената на атрибутите от блока за антетка. Името на новосъздадения PDF/PLT файл се съставя чрез комбинация от тези шест стойности.

Изберете директория:  Избира се директория в която да се запаметяват новосъздадените файлове;

Име на CTB файл:  Въвежда се името на .ctb файла (файл който указва с какви дебелини да се плотира чертежа). Информация за създаване на PLT файлове с AutoCAD.

Затваряне на чертежа след mpl:  отметка която управлява дали да се затвори или чертежа след изпълнение на Mpl / Mpdf.  Удобно ако се обработват множество чертежи на веднъж – не е необходимо да се затварят ръчно;

Важно:
В директорията за плотиране се създава файл „mpl_print_with_open.txt“, в който има указания с допълнителни настройки.
При използване на опцията името на пдф файла да е комбинация от атрибутите на антетката , потребителя трябва да внимава да няма някой от забранените символи на WINDOWS. Това са символите:  \ / : * ? “ < > |.  Ако в антетката има стойност на атрибут „Армировъчен план на кота +6,05: Греди“ то програмата няма да завърши действието си поради наличие на забранен символ.

Списъка на всички команди може да се види ТУК.