Надстройка на AutoCAD за строителни инженери Виж възможностите Поръчай Текущи промоции Log In
Open
X

Save As (Запаметяване на файл с настройки).

Save As (Запаметяване на файл с настройки).

Изглед на диалоговия прозорец за настройки, стартиран с командата mSetup:След натискане на бутона „Save As“ се появява подпрозореца, в който се въвежда име на файл с настройки и който може да се извика при бъдеща работа.

Изглед на подпрозореца за избор на файл с предварително запаметени настройки на mCAD.Може да се запаметяват безброй много файлове с настройки, които се отварят с бутона Open.

Важно: Когато се презапише някой от файловете М10….М200.setup, тези настройки могат да се извикат със някой от бутони в горното ляво поле на mSetup.