Надстройка на AutoCAD за строителни инженери Виж възможностите Поръчай Текущи промоции Log In
Open
X

Настройки на командата TL (пренаписване на армировъчен текст върху линия).

Настройки на командата TL (пренаписване на армировъчен текст върху линия)

 Изглед на диалоговия прозорец за настройки, стартиран с командата mSetup:
След натискане на бутона „Tl“ се появява подпрозореца, в който може да се променят настройки за работа с командата TL

Изглед на подпрозореца за настройка на работа с командата TL:

Височини Включва / Изключва промяна на височината на текста;

Дължини Включва / Изключва пренаписването на дължината;

Текстов стил:  Включва / Изключва промяна на текстовия стил;

Отстояние:  Включва / Изключва преместването на текста спрямо линията;

Ъгъл:  Включва / Изключва завъртането на текста спрямо линията;необходимо да се затварят ръчно;

Слой:  Включва / Изключва промянта на слоя на текста. При включена отметка текста преминава в слоя за текстове, указан ТУК.

Списъка на всички команди може да се види ТУК.