Надстройка на AutoCAD за строителни инженери Виж възможностите Поръчай Текущи промоции Log In
Open
X

12.Команди за смяна на слоя.

Команди за промяна на слоя на даден обект.

Всички команди от Група12 –
Чертане на армировка

 

Работа с командите за смяна на слоя:

В приложението mCAD  са налични 14 условно наречени „системни“ слоя. Името на всеки от тези слоеве се задава в mSetup->слоеве. Командите от група 12 са общо 14 на брой и всяка от тях променя слоя на всеки избран обект в „системния“ слой.
Команадите се задават в mSetup->команди. и обхващат следните системни слоеве:

Пример:

В примера от този чертеж:
на първия ред е показана армировка в неправилен слой, а на втория ред е показано сечение в друг слой.
Слоят на армировката е променен на правилния чрез използване на командата chA.
Слоят на сечението е променен на правилния чрез използване на командата chСЕ.


Mcad ® – надстройка на Autocad за строителни инженери                                                info@Mcadbg.com

Вашият коментар