Надстройка на AutoCAD за строителни инженери Виж възможностите Поръчай Текущи промоции Log In
Open
X

AAR – Масив а AutoCAD по наклонена линия.

AAR – Масив а AutoCAD по наклонена линия

Командата  AAR изчертава едномерен масив в AutoCAD от обекти които са разположени по линия, в някакъв общ ъгъл спрямо координатната система.

Стартиране на командата:

  • от клавиатурата: ААR  (или промененото mSetup -> Команди)
  • от лента с инструменти (toolbar).

Използва се за:

Командата  AAR изчертава едномерен масив от обекти които са разположени по линия, в някакъв общ ъгъл спрямо координатната система.

Резултат от изпълнение на командата:

aar1След изпълнение на командата  е начертано стълбищно рамо.

Разпределение на обектите по слоеве.

Командата само размножава първоначално избрани и обекти, като запазва свойствата им.

Начин на действие.

Командата работи в два режима:

Режим1 – при изключена отметка „Вход/Изход в диалогов прозорец“ от mSetup

Следват се указанията на командния ред:

Изберете обекти за размножаване:   Избират се обекти, без значение какви и колко на брой;
Изберете точка:   Избира се начална точка на масива;
Посока на масива:   Избира се точка която заедно с първата оформят посока на масива;
Изберете разстояние:  Избира се разстояние;
Брой на обектите от масива: Въвежда се число което показва колко да се размножат избраните обекти;

Режим2 – при включена отметка „Вход/Изход в диалогов прозорец“ от mSetup

При стартиране на командата се показва следния диалогов прозорец:

Изберете обекти :   Избират се обекти, без значение какви и колко на брой;

+X :   Избира се за хоризонтален масив нарастващ в посока +X (нарастващ надясно);

+Y :   Избира се за вертикален масив нарастващ в посока +Y (нарастващ нагоре) ;

-X :   Избира се за хоризонтален масив нарастващ в посока -X (нарастващ наляво) ;

-Y :   Избира се за вертикален масив нарастващ в посока –Y (нарастващ надолу) ;

Наклон :   Въвежда се ъгълът в градуси. Възможно е да се въведе като стойност или да се избере бутона „а=“  при което командата влиза в режим на избор на посока;

Стъпка :   Въвежда се стъпката на масива. Възможно е да се въведе като стойност или да се избере бутона „s=“  при което командата влиза в режим на избор на разстояние;

Брой:   Въвежда се число което показва колко да се размножат избраните обекти;

Разстояние:   Може да се въведе като стойност, но може и да се измери от чертежа, натискайки бутона „L=“ Тази опция не е задължителна.

Всички команди от Група10 – Чертане на символи и елементи:

Вашият коментар