Надстройка на AutoCAD за строителни инженери Виж възможностите Поръчай Текущи промоции Log In
Open
X

BI – Чертане на ъглополовяща линия.

BI – Чертане на ъглополовяща линия

Командата  BI изчертава ъглополовяща линия в слой „defpoints“.

Стартиране на командата:

  • от клавиатурата: BI (или промененото mSetup -> Команди)
  • от лента с инструменти (toolbar).

Използва се за:

Командата  BI изчертава осова линия между две линии.

Резултат от изпълнение на командата:

BI1

След изпълнение на командата  е начертана ъглополовяща линия.

Разпределение на обектите по слоеве.

Линията се чертае в слой „Defpoints“.

Въвеждане на входни данни.

Тази команда не изисква от потребителя въвеждане на входни данни чрез диалогов прозорец.

Начин на действие.

Следват се съобщенията на командния ред:

Изберете върха на ъгъла:   Избира се върха на ъгъла (пресечната точка на двете линии);
Изберете точка от едното рамо:   Произволна точка от едното рамо;
Изберете точка от второто рамо:   Произволна точка от другото рамо;

Всички команди от Група10 – Чертане на символи и елементи:

Вашият коментар